Tento modul slouží pro pořizování knihy jízd vozidel definovaných v "Seznamu vozidel". Vstupem do modulu se nabízí výběr vozidla, s jehož knihou jízd chceme pracovat.

Přehled jízd se zobrazí u konkrétního vozidla pomocí  tlačítka ">".

Další možností jak si přehled spustit je pomocí tlačítka "Přehled jízd" ve spodním rohu obrazovky.

Po spuštění je potřeba zadat období a vybrat vozidlo/vozidla, jehož přehled chceme ukázat.Přehled jízd vozidla

Obdobně jako napříč celým systémem i zde funguje standardní funkční klávesy Tlačítkem "F3 Nová" se pořizuje nový zápis do knihy jízd. Poté se vyplní všechny náležitosti, které má kniha jízd obsahovat. Na stavu tachometru se automatizovaně načítají zadané kilometry, stejně tak se vypočítává stav PHM. Pokud vložíme jízdu s datem starším než je poslední zápis, program nabídne přepočet tachometru a stavu PHM.


Údaje k jízdě


Datum - je možná zapsat ručně nebo pomocí kalendáře.

Místo a účel - při zápisu těchto údajů lze využít možnosti nadefinování číselníků textových vzorů pomocí "č.". Pokud se nadefinuje vzor pro místo, lze jej zadat rovněž s počtem km, které se pak po zadání místa přenesou do "Ujeto".

Řidiče - je možné zadávat ze seznamu zaměstnanců pomocí "č."

Poznámka - prostor pro libovolnou poznámku k jízdě.

Středisko, zakázka - jízdu lze přiřadit ke středisku nebo k zakázce.

Tyto údaje se vyplní automaticky pokud bude vozidlo v kartě vozidla přiřazeno středisku nebo zakázce.


Stav tachometru - na stavu tachometru se automatizovaně načítají zadané kilometry, stejně tak se vypočítává stav PHM. 

Pokud vložíme jízdu s datem starším než je poslední zápis, program nabídne přepočet tachometru a stavu PHM.

Pokud se některé jízdy opakují, stačí se kurzorem nastavit na již zadanou jízdu a pomocí tlačítka "Shift + F3" lze pořídit kopii jízdy, na které je kurzor, s možností změny údajů.

Pomocí tlačítka "F4 - změnit", lze editovat již zadané zápisy.


Upozornění

Pokud ovšem takto měníme údaje datum, počet km, čerpání PHM, je po uložení nutno provést pomocí tlačítka "Další volby" přepočítání tachometru, kde je nutno zadat období pro přepočet, stav tachometru a stav PHM na začátku tohoto období.Tlačítko "Smazat" slouží k odstranění zápisu – po potvrzení akce, program nabídne přepočet tachometru.

Pomocí tlačítka "Cestovní příkaz",  lze vygenerovat cestovní příkaz na základě jízdy, na které je ukazatel.

Změna sazby - pokud uživatel potřebuje hromadně změnit sazbu za určité období, pak může použít funkci, která se nachází pod "Další volby - Hromadná změna sazby". Ve spuštěném dialogovém okně se zapíše období, ve kterém chceme sazbu změnit a novou hodnotu sazby.


Jízdy, které proběhly v sobotu nebo v neděli, jsou v seznamu odlišeny růžovou barvou.

Tento seznam jízd lze řadit kliknutím na název sloupce, také lze definovat uživatelské pohledy a filtry (stejně jako v seznamu majetku).

  • No labels