Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata


Tento modul je určen pro pořízení seznamu vozidel, u nichž bude evidována kniha jízd.

Modul nabízí definovat řadu údajů, které souvisí s popisem vozidla. Je zde možné evidovat neomezený počet firemních i soukromých vozidel včetně jízd.

Práce se seznamem vozidel probíhá pomocí klasických tlačítek "F3 - Nová“, "F4 - Změnit“ a "Smazat

Všechna vozidla - zobrazí se seznam včetně vozidel, které již nejsou v provozu.

Aktivní vozidla - v seznamu se zobrazí pouze vozidla, která jsou v provozu.


Na této stránce najdete:

Při zadávání nového vozidla (karty vozidla), uživatel vyplní požadované údaje, které jsou rozděleny do dvou kategorií:

  • základní údaje,
  • technická kontrola, sazby pro nákladní dopravu,

Termíny tech. kontroly - zobrazí vozidla, která by měla do 30 dnů mít technickou kontrolu.


Základní údaje


Typ vozidla - Osobní; Nákladní; Přípojné vozidlo stroj.

Vozidlo - Soukromé, Firemní, Cizí.

SPZ,

Popis - prostor pro libovolnou poznámku,

Řidič,

Odpovědný - navázáno na číselník zaměstnanců (pomocí "č." lze vybírat ze seznamu zaměstnanců),

VIN kód,

Technické parametry motoru a vozidla

Sazba, Spotřeba,

Cena PHM - průměrné ceny pro aktuální rok vyhlašuje ministerstvo financí,

Data uvedení do provozu, datum registrace vozidla (příp. vyřazení z provozu),

Typ vozidla - pro použití ve formuláři pro silniční daň.

Středisko, Zakázka, Doplňková analýza - možnost přiřadit automobil konkrétnímu středisku, zakázce či doplňkové analýze.
Technická kontrola, sazby pro nákl. dopravu


Údaje o povinném ručení

Informace o pravidelných servisních kontrolách

Informace o STK

Upozornění na termín příští kontroly - chce-li být uživatel upozorňován na termín další kontroly, odškrtne si tento příznak.

Osvobozeno od daně - jedná-li se o vozidlo zabezpečující linkovou vnitrostátní přepravu, které je osvobozeno do daně, za předpokladu, že ujedou pro tento účel více než 80 % kilometrů z celkového počtu kilometrů jimi ujetých ve zdaňovacím období, odškrtne se tento příznak.

Sazby pro nákladní dopravu včetně předkontace - jedná-li se o nákladní automobil, zde se vyplní údaje o sazbě za nákladní dopravu.

Depozit - pomocí tohoto tlačítka je možno určit měsíce, ve kterých bylo vozidlo v depozitu. V případě, že deposit trvá celý měsíc, pak se silniční daň neplatí.


  • No labels