Modul řízení výroby slouží v podnikových informačních technologiích k plánování, řízení a vyhodnocování všech vnitropodnikových činností a procesů zasahujících do následujících oblastí.

Manuál k řízení výroby:

   • No labels