Komplexní modul obsahující přehledy pro sledování a vyhodnocování výroby a je také určen pro automatizované účtování nedokončené výroby.

Obsahem modulu jsou tyto přehledy:


Na této stránce najdete:


Automatické účtování nedokončené výroby je popsáno v samostatné kapitola "Nedokončená výroba a její účtování"


1 Detailní porovnání Kalkulace - Soupiska - Skutečnost

Po spuštění přehledu je prvním výběr sledovaného období (příp. střediska), dalším krokem je výběr výrobní soupisky. Zobrazený přehled obsahuje informace ohledně položek výrobní soupisky a porovnání cen kalkulovaných a skutečných.


2 Souhrnné porovnání Kalkulace - Soupiska - Skutečnost: dle zakázek

Jedná se obdobný přehled jako předchozí, pouze je to přehled souhrnný s ohledem na zvolené zakázky.


3 Souhrnné porovnání Kalkulace - Soupiska - Skutečnost: dle soupisek

Obdobný přehled jako první přehled, který obsahuje informace za vybrané či všechny výrobní soupisky.


4 Zobrazení příspěvku na krytí správní režie (marže)

Po spuštění tohoto přehledu následuje volba období, střediska, zakázky.

Pomocí dalšího zobrazení lze pak zakázky vyfiltrovat na:

 • všechny,
 • rozpracované,
 • ukončené.

Další filtr je možný zadáním období termínů:

 • objednání,
 • zahájení,
 • ukončení.


5 Zobrazení součtu prací na zakázkách a účtovaných výnosů

Po spuštění tohoto přehledu následuje volba období, střediska, zakázky.

Pomocí dalšího zobrazení lze pak zakázky vyfiltrovat na:

 • všechny,
 • rozpracované,
 • ukončené.

Další filtr je možný zadáním období termínů:

 • objednání,
 • zahájení,
 • ukončení.


Zobrazené přehled obsahuje informace ohledně ceny zakázky, ceny prací, tržby, aktivace a rozdíl a podíl.

Přehled je interaktivní, pomocí ">" se lze interaktivně přepnout do Toku zakázky.

6 Účtování nedokončené výroby

Samostatná kapitola ohledně účtování nedokončené výroby se nachází zde.


7 Sledování práce na zakázkách

V modulu "Přehledy" se nachází přehled "Sledování práce na zakázkách", kde lze jednoduše sledovat práce na jednotlivých zakázkách s ohledem na zvolené střediska.


8 Sledování produktivity práce

Přehled zobrazující produktivitu práce s ohledem na zvolené období, středisko, zakázku a další kritéria (viz obr).


9 Přehled zakázek se stavem fakturace

Prvním krokem po vstupu do tohoto přehledu je výběr dokladové řady zakázek a filtr na zakázky s ohledem na termíny.

Pomocí dalšího upřesnění lze pak přehled vztáhnout ke

 • všem zakázkám,
 • nezahájeným zakázkám,
 • rozpracovaným zakázkám,
 • ukončeným zakázkám (příznak dle údajů na kartě zakázky).

Po spuštění se zobrazí přehled, kde lze přehledně vidět stav fakturace vybraných zakázek.


A Přehled výrobních soupisek a rezervovaných komponent

Pod touto volbou má uživatel k dispozici přehled výrobních soupise a rezervovaných komponent s ohledem na zvolené období, středisko nebo zakázku.Po vstupu do přehledu má uživatel k dispozici řadu dalších nastavení čímž si přehled dokáže přizpůsobit svým potřebám,


C Položky výrobních soupisek

Tento přehled zobrazí seznam položek (materiál i výkony) všech výrobních soupise s ohledem na zvolené období, středisko, případně s ohledem na konkrétní zakázku.

Po vstupu do přehledu se zvolí období příp. středisko, zakázka (či skupina zakázek). Následuje upřesnění přehledu, kde zle vybrat sklad(y), sortiment(y), vybrané skladové skladové karty a případně zda je možnost zobrazit všechny položky soupisek nebo pouze materiál nebo výkony.

 • No labels