Tento modul podává uživateli komplexní přehled o zakázce podobně jako modul "Komplexní informace o odběrateli/dodavateli“.

Přehled poskytuje uživateli komplexní informaci o zakázce, tedy o celkových nákladech a výnosech zakázky, s možností zobrazení detailů na jednotlivé doklady a zobrazení stavu fakturace (vstup i výstup) zakázky s návazností na celkovou smluvenou částku zakázky. Program v přehledu nabízí návrh fakturace.


Na této stránce najdete:


Funkce a údaje


Před vstupem lze přehled filtrovat na "Zakázky":

  • před zahájením – všechny zakázky u nichž není v "Knize zakázek“ vyplněn údaj "Datum zahájení“,
  • rozpracované – všechny zakázky u nichž není v "Knize zakázek“ vyplněn údaj "Termín splnění“,
  • ukončené“– všechny zakázky, které mají vyplněn v "Knize zakázek“ datum "Ukončení“. 
    Zadání časového rozmezí sledování zakázky pak nabídne příslušné zakázky.

Výběr zakázky – po vstupu do modulu (po zadání období) se zobrazí nabídka pro zadání čísla zakázky (fulltextové vyhledávání) a klávesou "F3 tlačítkem Potvrdit“ se potvrdí výpočet veškerých údajů. Pokud se nezadá žádné číslo zakázky, program provede výpočet údajů ze všech zakázek dohromady. Zakázky lze zadat také stromově nebo jich lze vybrat hvězdičkovou metodou více pomocí tlačítka vedle pole číslo zakázky.

Informace o zakázce se při výběru konkrétní zakázky přenesou z karty zakázky.

Detailní informace – kliknutím na "šipku“ vedle částek se nabídnou detailní informace příslušného řádku. Detaily lze dále standardně tisknout nebo exportovat.

Filtr na dodavatele – pokud chce uživatel zobrazit náklady, resp. přijaté faktury, pouze na vybraného dodavatele, může jej v této nabídce vybrat.

Časové rozmezí nákladů a výnosů – toto rozmezí lze dodatečně změnit přímo v nabídce "Filtr na tokové údaje“ (náklady a výnosy). Toto časové rozmezí se týká pouze nákladů a výnosů.

Detaily celkových částek – kliknutím na "šipku“ umístěnou vedle celkových částek se zobrazí detailní informace vztahující se k příslušnému řádku. Každou tuto detailní informaci lze vytisknout.

Příspěvek na krytí režie – je vypočten jako rozdíl mezi výnosy a náklady příslušné zakázky.


Výkaz na zakázku(y)

Podrobné finanční vyhodnocení zakázky(ek), kdy jsou jednotlivé nákladové a výnosové složky rozděleny systémově podle typu a ve sloupcích se nacházejí hodnoty vypočtené na základě skutečnosti (částka) a plánované (plán), které se zadávají v tomto výkazu v kartě zakázky. Jednotlivé řádky se skládají z hodnot na příslušných účtech účtové osnovy, přičemž má uživatel možnost si sám určit, do kterého řádku má příslušný účet vstupovat. Toto nastavení se nachází v účtové osnově u každého účtu v nabídce "Další volby (pro odborníky)“.

Tento výkaz je dostupný také přímo na kartě zakázky, jeho použití je podrobně popsáno zde.


Seznam zakázek s rekapitulací

Komplexní přehled seznamu vybraných zakázek s kumulativním hodnocením nákladů a výnosů, tedy zisku zakázky, přičemž v dalších sloupcích nabízí rozdělení dle druhu nákladu či výnosu.

Výkaz je interaktivní, tedy pomocí ">" lze ke každé zakázce zobrazit výkaz na zakázku (viz výše).


Rekapitulace nákladů a výnosů


Komplexní vyjádření nákladů a výnosů, procentuální vyjádření dílčích nákladů a výnosů k celkovým N a V s detailním rozpisem na jednotlivé náklady a výnosy.

Karta zakázky je rozdělena na jednotlivé sektory podle typu údajů – obsahuje celou řadu údajů vzhledem k tomu, že zakázku provází řada dokumentů a mnoho záznamů, které je nutné evidovat a sledovat v průběhu realizace akce (termín zahájení, přípravy, údaje o smlouvě, etapy zakázky atd.). Z toho důvodu poskytuje tento modul uživateli tyto údaje, přičemž většina z nich má specifické funkce s návazností na pořizování dalších dokladů či sledování některých výkazů. Po spuštění následuje volby období a následně má uživatel dva způsoby vytvoření rekapitulace:

  • No labels