Prostřednictvím tohoto modulu se provádí realizace výkonů zaměstnanců, tedy pořizuje se detailní rozpis jejich realizovaných výkonů na jednotlivých zakázkách.

Jednotlivé výkony na zakázkách lze pořizovat také přímo v modulu mezd, ale tato agenda slouží pouze mzdovým účetním, tudíž je "Práce na zakázkách“ určena jednotlivým zaměstnancům, příp. mistrům směn, kteří výkony zapisují za zaměstnance.

Funkce práce na zakázkách:

  1. zápis realizovaných výkonů jednotlivých zaměstnanců,
  2. možnost importu těchto výkonů do mezd a výpočet mzdy,
  3. možnost zahrnovat do informací o zakázce bez nutnosti importu do mezd, tzn. vyhodnocení zakázky bez účtování výkonů,
  4. přehled všech výkonů a jejich automatická fakturace a přesun do fakturace – řešení „SERVIS“.


Na této stránce najdete:


Dokladové řady "Práce na zakázkách"¨


Program nabízí možnost rozdělit zadávání do jednotlivých dokladových řad. Před vstupem do modulu "Práce na zakázkách“ pak uživatel volí konkrétní dokladovou řadu či časové období pro zobrazení konkrétních zakázek. Dokladovou řadu lze pak změnit při samotném pořizování výkonů. Výkaz lze vztáhnout také na konkrétní osobu.

Nová dokladová řada "Práce na zakázkách" se volí v modulu "Účetnictví Osnova, Dokladové řady - Dokladové řady".Tvorba práce na zakázkách

Tvorba probíhá standardním způsobem pomocí s klasických kláves a klávesových zkratek. Před zahájením práce se může příslušných zaměstnanec přednastavit svoje jméno, případně číslo zakázky, pokud bude zapisovat více výkonů k jedné zakázce, aby tyto pole nebo musel vyplňovat opakovaně.


 Po stisknutí "F3 - Nová" se zobrazí:

Dokladová řada - zde se nabízí aktuálně zvolená dokladová řada, kterou lze dle potřeby operativně změnit.

Datum

Zakázka - fulltextové vyhledávání zakázky (pokud není nastavena v záhlaví).

Zaměstnanec - pomocí "Najít" lze dohledat zaměstnance ze seznamu zaměstnanců (pokud není nastaven v záhlaví).

Středisko - možno přiřadit výkon středisku.

Výkon - výběr výkonu z číselníků výkonů.

Množství - počet hodin, případně jiné měrné jednotky.

Prodejní a nákladová cena - načítá se dle nastavení u jednotlivých výkonu z číselníků výkonů a můžeme ji operativně měnit. u prodejní ceny lze také dle potřeby měnit rabatní skupiny.

Počet ks - v případě kusové výroby.

Hod., min. - časové údaje.

Poznámka - prostor pro libovolnou poznámku uživatele.

Nezahrnovat do fakturace - pokud daný výkon nespadá do fakturace, zaškrtne se tato volba.

Uložit s uzavřením plánu/procesu -Kontrola fakturace


Načtení z procesů


Import práce na zakázkách do mezd


Přehledy

Přidružené doklady - Práce na zakázkách

Přímo na kartě zakázky lze přes přidružené doklady - Práce na zakázkách sledovat všechny práce, které byla k dané zakázce provedeny. Dvojklikem na jednotlivé řádky, lze práce zobrazit detailně. Pomocí standardních tlačítek "Nová, Kopie, Změnit, Smazat" lze přímo odtud k dané zakázce práci na zakázce pořídit, upravovat, případně mazat. Seznam prací k dané zakázce lze tisknout/exportovat pomocí tlačítka "Tisknout seznam".


Sledování práce na zakázkách

V modulu "Přehledy" se nachází přehled "Sledování práce na zakázkách", kde lze jednoduše sledovat práce na jednotlivých zakázkách.

  • No labels