Výrobní soupiska je již na rozdíl od šablony soupisky, která je pouhým určením kusovníku, konkrétním zadáním pro výrobu co se bude vyrábět a v jakém množství s možnou vazbou na založenou zakázku. Tento plán pak umožňuje také plánovat a identifikovat nedostatek materiálu/komponent na skladu s ohledem na požadavky výroby, tedy zadání ve VS.

Modul "Výrobní soupiska“ je určen pro zadávání úkolů do výroby a určuje skladníkům limity pro výdej materiálu na výrobek/zakázku a vedoucím pracovníkům určuje limity pro odpracované hodiny na produkci výrobku/zakázky.

Výrobní soupiska je v podstatě příkaz výrobě, vyrobit množství výrobků dle potvrzené nabídky, nebo schválené smlouvy/objednávky, což ovšem není podmínkou.

Pro výrobní soupisky lze definovat dokladové řady, které se pořizují v modulu "Účetnictví - Osnova/Doklady -Dokladové řady“. Po zvolení nové řady "F3" se řady pro výrobní soupisku volí u písmena D.

Kapitoly k výrobní soupisce:Na této stránce najdete:


Pořízení výrobní soupisky

Pořízení výrobní soupisky je stejné jako pořízení kalkulace či šablony soupisky, a je tudíž po obsahové stránce naprosto shodné. Výrobní soupiska má na tyto modulu proto lze "Výrobní soupisku“ pořídit několika ti způsoby:

  1. Ručně – zcela totožné pořízení výrobní soupisky jako ŠS, pouze s rozdílem možnosti zadání množství vyráběného výrobku, zakázky ad. údajů, nutných pro vytvoření výrobního příkazu, jehož funkci VS plní. Údaje jsou shodné s pořízením "Kalkulace“.
  2. Na základě šablony soupisky – postup pořízení je zcela stejný jako v případě varianty pořízení "Kalkulace na základě šablony soupisky“.
  3. Na základě kalkulace – pokud se provádí vytvoření výrobní soupisky tímto způsobem, pro zadání kalkulace se nabízejí dvě možnosti výběru kalkulace, tj. vytvoření výrobní soupisky na základě otevřené kalkulace (ta která ještě nebyla uzavřena) nebo dosazením do pole "Klíčový výraz“ číslo jakékoliv již pořízené kalkulace. Tato volba se využívá v případě, že se na výrobní soupisku neprovádí samostatná kalkulace, pouze se použije již jednou pořízená kalkulace. Celý systém je podobný např. pořízení výdejky na základě objednávky, tedy automatickým překlopením dat z nerealizovaných kalkulací.

  4. Na základě objednávky výrobku odběratele – možnost vytvoření výrobního příkazu přímo na základě objednávky odběratele. Pokud se na objednávce vyskytuje více výrobků, program automaticky podle toho vytvoří příslušný počet výrobních soupisek podle pravidla – kolik výrobků – tolik výrobních soupisek.
  5. Na základě více objednávek výrobků od různých odběratelů - v této možnosti se dělá výběr z otevřených objednávek podle termínu splnění, které je možné vyvolat i klávesou "F8"

Údaje výrobní soupisky

Údaje na výrobní soupisce jsou obdobné jako u šablony soupisek. Oproti šabloně je zde pouze možno zadat odběratele, zakázku, číslo, datum přijetí a termín splnění objednávky. Mimo jiné lze na soupisce rezervovat komponenty na skladě (viz níže).

V základním okně lze zaznačit (volba „Uzavřeno“) uzavření výrobní soupisky, pokud tato soupiska není realizována více zde.

Ve výrobních soupiskách (pravá část formuláře) je k dipozici 20 textových a 4 datumové uživatelské údaje, které lze libovolně využívat, K těchto údajů lze definovat číselníky. Pojmenování těchto údajů se provádí ve "Správci - Předvolby - Globální - Sklad - Uživatelské popisky ve skladových dokladech". V této části formuláře je rovněž pole pro delší poznámky.


Rezervace komponentů na skladě


Při pořízení výrobní soupisky (příkazu výroby na skladě) je nutné zajistit potřebný materiál na skladě. V případě potřeby je možné ihned a na výrobní soupisce použít volbu "Komponenty rezervovat na skladě“, přičemž dojde k blokaci materiálu na skladě pro příslušnou výrobní soupisku. Zajistit potřebný materiál na pokrytí výrobní soupisky pak zajišťuje automatický návrhář objednávek na základě nedostatků. Jedno z kritérií pro automatizované objednání zásob je také respektování potřeby materiálu dle aktuálních výrobních soupisek.Přehled o realizaci výrobní soupisky

V základním editačním okně výrobní soupisky se v pravém horním rohu nachází informace o stavu realizace příslušné výrobní soupisky. Zároveň zde má uživatel detaily - porovnání kalkulace/soupiska/skutečnost. Tedy lze zobrazit detailní informace realizace výrobní soupisky s porovnáním s kalkulací, pokud byla výrobní soupiska tvořena na základě kalkulace, tedy je na ní provázána a v porovnání se skutečností, tedy s aktuálním stavem vyskladněných komponent v porovnání s plánem, tedy výrobní soupiskou či kalkulací.


Pomocné funkce výrobních soupisek

Detaily k aktuální soupisce

V horním menu "Soupisky" má uživatel k dispozici "Detail k aktuální výrobní soupisce". Jedná se obdobný přehled, který lze zobrazit z informační bubliny viz výše.


Přehled otevřených soupisek

Rovněž se v horním menu nachází "Přehled otevřených soupisek" se stavem jejich realizace.

  • No labels