Rychlá kalkulace je pouze "nástroj" (neukládá se žádný doklad), který slouží pro rychlý výpočet nákladů na např. nový výrobek.

Do položek rychlé kalkulace lze zadávat:

  • skladové karty (i z různých skladů),
  • výkony z číselníku výkonů - výběr určujete v prvním sl. "zdroj dat". 

Prodejní ceny program doplňuje dle zvolené rabatní skupiny viz "Cenové údaje"V dalších sloupcích lze definovat i vlastní výpočty (např. mezisoučty za zvolenou oblast viz níže). Rychlá kalkulace také obsahuje sloupec "Poznámka", kde lze vepsal libovolný textový/číselný údaje.

Do rychlé kalkulace si uživatel vybírá údaje ze skladu pomocí šipky - výběr skladu nebo číselníku výkonu, a pomocí teček vybírá konkrétní zásobu z vybraného skladu resp. výkon. Ve sloupci Množství může uživatel  libovolně měnit množství. V dalších sloupcích se nachází cena za měrnou jednotku bez DPH i s DPH.

V horní části se nachází možnost přidání/odebrání řádku či jeho posouvání nahoru/dolu.


Tak jako v ostatních modulech i zde je možné jednotlivé sloupce filtrovat podle různých kritérií, řadit (sestupně, vzestupně), řádky podbarvovat, dělat součty apod.


Vzorce

V neobsazených sloupcích si uživatel může nadefinovat vzorec dle své potřeby.


Tisk/Export

Pro tisk a export sestav jsou ikony v pravé horní části obrazovky. Všechny možnosti týkající se tisku nebo exportu platí stejně jako v jiných modulech PREMIER systemu. 

  • No labels