Šablona soupisky (kusovník, dále jen ŠS) je základní stanovení technologického postupu výroby výrobku či polotovaru (kusovníku) na jeden kus výrobku. Zjednodušeně řečeno se v tomto modulu zadává podrobné složení výrobku či polotovaru, které má další návaznosti na procesy ve výrobě:

  • automatické vyskladnění komponent ze skladu při naskladnění výrobků,
  • automatická tvorba kalkulace a výrobní soupisky (výrobního příkazu) pro dané množství výrobků,
  • automatické objednávání komponent při zadání výrobního příkazu (výrobní soupiska),
  • stanovení nedostatků zásob komponentů při tvorbě výrobního příkazu (výrobní soupisky),

  • plánování výroby.

Poznámka

Šablona soupisky ukazuje uživateli ocenění výrobku pouze jednou měrnou jednotkou výrobku, tzn. pro vykalkulování většího množství výrobků je určena Kalkulace a Výrobní soupiska.

Kapitoly k modulu:Tip

Šablony soupisky je možné použít bez využití ostatních modulů výroby. Je určena především pro ty firmy, jejichž výroba je jednoduchá, tedy typizovaná jedná se o pravidelnou produkci výrobků, které mají stejnou skladbu (recepturu) a dochází k jejich příjmu na sklad bez nutnosti plánování a tvorby výrobního příkazu.

Technologický postup výrobku, resp. jeho skladba, se zadává v položkách šablony soupisky, ve kterých se pak vybírá ze dvou základních číselníků:

  • Materiálový –  dosazování skladových karet jednotlivých komponentů výrobku/zakázky, kde je automatické provázání se skladovým hospodářství a výběr je umožněn z více skladů.
  • Výkonový – dosazování výkonů podílejících se na produkci výrobku/zakázky z číselníku výkonů, který lze editovat při pořízení jednotlivých položek ŠS.
    Číselník výkonů je podrobně popsán zde.

Založení a úprava skladové karty výrobku


Při definování šablony výrobku je možné také ihned založit pro výrobek (pokud je nový) skladovou kartu – nabídka "Přidat výrobek do skladu“, popřípadě ji upravit – nabídka "Upravit skladovou kartu“, pokud je již tato založená. Kartu výrobku lze také založit v modulu "Kalkulace“ a "Výrobní soupiska“.

V podstatě jde o výběr jednotlivých komponentů (skladové karty materiálu) a jejich množství potřebného na výrobu určitého výrobku.  

Pro tuto definici se načítají jednotlivé skladové karty komponentu stejným způsobem jako položky na výdejce. V rámci "Šablony soupisky“ se však objevují některé nabídky a volby, které nejsou na výdejkách a jsou určené pro výrobu.

  • No labels