Po kliknutí na tento modul se uživateli zobrazí nabídka:
Na této stránce najdete:


1 Plánování kapacit zodpovědných pracovníků

V tomto modulu jsou stejná tlačítka (v levé dolní části) jako v ostatních modulech - "F3 - Nová", "Shift + F3 Kopie", "F4 - Změnit" a Smazat.

Změnit - uživatel může upravovat, případně prohlížet už existující položky.

Při novém plánování se zadává

  • odkdy to platí, 
  • zodpovědná osoba - po kliknutí na šipku vpravo je možnost výběru se zaměstnanců,
  • kapacita - počet normohodin na den,
  • poznámka - uživatel zde může kromě toho zadat libovolnou poznámku.


2 Plánování kapacit středisek

Je to podobné jako plánování kapacit zodpovědných pracovníků, s tím rozdílem, že se zde plánuje kapacita vybraného střediska. Středisko se vyvolá zadáním hvězdičky v okně střediska, čímž se otevře okno se seznamem středisek. Uživatel si vybere konkrétní středisko, pro které chce plánovat kapacitu.


3 Plánování kapacit celé firmy

Tento modul je velmi podobný předcházejícím dvěma, akorát zde nejsou pole pro zodpovědného pracovníka nebo středisko, plánuje se zde kapacita pro celou firmu. Jako první se zadává odkdy je to platné, jaká je kapacita - normohodin na den a plus si zde uživatel může zadat libovolnou poznámku. 

Tisk/export

Když chceme sestavy tisknout, případně exportovat, na to slouží ikona vpravo nahoře. Uživatel zvolí "Rychlá tisková sestava podle pohledu" a už se mu nabídne okno (viz obrázek), kde si v levé části může zakliknout části, které chce tisknout. Po stisknutí "Dokončit" si uživatel vybírá sestavu, případně kromě tisku je zde i možnost export souboru. 

  • No labels