Způsob pořízení druhu výkonů je stejný jako u jiných číselníků, např. středisek. V tomto číselníku se podobně definuje "Název“ a "Kód“, po kterém se bude vyhledávat a načítat příslušný výkon.

V případě, že určité výkony se vážou na konkrétní středisko, je možné ke konkrétnímu výkonu navázat středisko (nabídka "Výkon je vázán na středisko“).
Údaje číselníku výkonu


Kód – zadání zkratka pro vyhledávání.

Textový výraz – název výkonu (zobrazuje se v sestavách a lze podle něj vybírat).

Cizí výraz - název výkonu je možné zadávat také v cizím jazyce.

Výkon je vázán na středisko – automatické doplnění střediska u příslušného výkonu.

Druh výkonu – označení vlastního výkonu či externí subdodávky, má význam pro zařazení do nedokončené výrobky, do které vstupují vlastní výkony.

Fixní výkon – tento výkon nenarůstá podle množství výrobků, ale je fixní na jakékoliv množství, např. grafické práce u tiskovin.

Nezahrnovat do fakturace -  toto se navolí u vnitropodnikových výkonů, které nebudou vstupovat do fakturace.

Účet/ MJ – možnost předvolení účtu a druhu měrné jednotky.

Počet normohodin – v tuto chvíli určení počtu normohodin k určitému výrobku (zatím nemá další návaznost).

Prodejní cena/MJ – prodejní cena výkonu, slouží při automatické fakturaci typu servis ad. (viz automatická fakturace zakázek).

Kód DPH – položka ke stejnému účelu jako prodejní cena.

Nákladová cena celkem – určení nákladovosti výkonů, tato cena vstupuje do mezd při exportu prací na zakázkách do modulu mezd a personalistiky (viz Práce na zakázkách)

Poznámka – informační textové pole.

Rabatové skupiny výkonů - při vytváření nového výkonu, případně při změně už existujícího výkonu si uživatel může zadat rabatové skupiny výkonů. 


Barva řádku v seznamu - jednotlivé výkony lze v seznamu výkonů barevně označit.


  • No labels