Po výběru modulu "Rozpouštění/účtování" se uživateli nabízí 2 následující volby:

Problematika rozpouštění režií je velmi rozsáhlá a lze zde nastavit spoustu variant rozpouštění. Proto v případě nutnosti nastavení rozpouštění, doporučujeme  Individuální školení

Kapitoly k modulu:


Na této stránce najdete:Automatické rozpouštění režie

K řízení účetních jednotek jako celku a jejich nižších organizačních složek je třeba, aby jejich evidence poskytovala dostatečné množství informací o nákladech na jednotlivé výrobky a poskytované služby, o hospodářských výsledcích vnitropodnikových útvarů (hosp. středisek), a to zejména podle odpovědnosti za náklady a výkony. Tyto údaje finanční účetnictví běžně neposkytuje, proto je třeba v účetní jednotce organizovat ještě další evidenci, která sleduje hospodaření uvnitř jednotky. Tento úkol plní vnitropodnikové účetnictví, v němž se zpravidla účtuje na účtech 8 a 9 třídy pomocí tzv. převodových účtů. 

Modul využijeme v případě, když chceme sledovat odděleně náklady na naše produkty (výrobky, služby nebo zboží - přímé náklady) a máme náklady, které není možné na jednotlivý produkt či skupinu produktů přímo konkrétně nasměrovat (nepřímé náklady). Jsou to hlavně náklady související s celou výrobou (výrobní režie) nebo náklady spojené s vedením společnosti (správní režie).

Způsob využití:

Výše uvedené náklady směrujeme na speciální středisko nebo zakázku (nebo speciální účet). A odtud je pomocí modulu rozpouštění režií přeúčtujeme podle definovaného klíče bez vnitropodnikového účtu ke konkrétním produktům.


Návrh rozúčtování


Definice rozpouštění režie

Zde se definuje způsob rozpouštění režií, jednotlivé řádky lze přidávat pomocí klasických funkčních kláves "F3 - Nová".

Údaje definice

Rozpočtová základna – částka, která se bude rozpouštět. Je spočítaná podle definice zadané v modulu rozpouštění režií.  Definice se skládá z filtru (můžeme upřesnit středisko, zakázku a další doplňkové analýzy) a účtů, ze kterých se částka spočítá.

Poměrová základna  – procenta stanovující poměr, kterým se bude rozpočtová základna dělit a kolik z ní připadne na jednotlivé produkty. Poměrová základna je definovaná filtrem (ten udává, na které produkty se režie bude směrovat) a definicí účtů, ze kterých se spočítá poměr, který na jednotlivé produkty připadne. 

Číslo okruhu - číslo udávající pořadí jednotlivých definicí. Jeden okruh musí obsahovat vždy jednu definici rozpočtových nákladů (typ 1) a minimálně jednu větu poměrové základny (typ 2).

Platnost - měsíc a rok, kdy se ukončuje platnost okruhu, za tento měsíc se režie definovaná tímto okruhem už nespočítá.

Metoda - určuje způsob, kterým program spočítá rozpočtovou a poměrovou základnu. K dispozici jsou tyto metody:

 1. Poměrově (Rozpočtová základna = měsíc, Poměrová základna = rok)
 2. Poměrově (RZ rok, PZ rok)
 3. Poměrově (RZ měsíc, PZ rok, koeficient)
 4. Poměrově (RZ rok, PZ rok, koeficient)
 5. Poměrově (RZ měsíc, PZ měsíc)
 6. Poměrově (RZ měsíc, PZ měsíc, koeficient).

  "Měsíc" znamená, že výpočet se dělá z účetního deníku z dokladů za daný měsíc.

  "Rok" znamená, že výpočet se dělá z celého účetního deníku za kalendářní nebo hospodářský rok.

  "Koeficient umožňuje do poměrů definovaných poměrovou základnou ručně zasáhnout a poměr uživateli zvoleného produktu upravit.

Filtr - zadává se metodou od- do. Filtrované údaje jsou: Zakázka, Středisko a Doplňkové analýzy 1, 2 a 3.

Definice - definice účtů se zadává výpočtem nebo zjednodušenou metodou. Např. zadání definice ve tvaru: 

Účet pro přeúčtování - účet pro přeúčtování vnitropodnikových nákladů

Účet vnitropodnikových výnosů - účet vnitropodnikových výnosů, ze kterého se rozpouští na straně režijního klíče (středisko, zakázka, doplňkové analýzy 1-3).

Účet vnitropodnikových nákladů – účet vnitropodnikových nákladů, na který se rozpouští na straně produktů.


Výkaz na zakázku

Pod touto volbou lze zobrazit finanční výkaz na zakázku či skupinu zakázek.

Spuštěním této volby je uživatel vyzván k zadání období, za které chce výkaz sestavit, a k výběru zakázky či skupiny zakázek.

Následně se zobrazí výkaz.Příklady nastavení

Příklad č. 1

Na středisku 200 se rozpustí výrobní režie naúčtovaná na zakázku 96100. Režie se rozpustí do nuly (náklady i výnosy), tj. hospodářský výsledek zakázky 96100 je 0. Rozpouští se přes zápis 395/699 - 599/395, a proto jsou tyto konkrétní účty z definic vyjmuty (-699961)(-599). Režie se rozpustí na středisko 200, na zakázku číslo 700 až 799, a poměr se spočítá ze všech nákladů vyjma účtů 599xxx, plus účet 613320.


Příklad č. 2

Na středisku 100 se rozpustí výrobní režie naúčtovaná na zakázku 96000 na účty uvedené v definici. Rozpouští se přes zápis 395/699 - 599/395, a proto jsou tyto konkrétní účty z definic vyjmuty (-699961)(-599). Režie se rozpustí na středisko 100, na zakázku číslo 10000 až 29099, a poměr se spočítá ze součinu hodnot naúčtovaných na účty 999002 a 999005 na příslušnou zakázku.


Příklad č. 3

Na středisku 900 se rozpustí správní režie naúčtovaná na zakázku 97000 na účty uvedené v definici. Rozpouští se přes zápis 395/699 - 599/395, a proto jsou tyto konkrétní účty z definic vyjmuty. Režie se rozpustí na střediska 100 až 300, také na zakázku 97000 a poměr se spočítá ze součinu hodnot naúčtovaných na účty 999005 a 999006 na příslušnou zakázku. Tzn., že správní režie se přeúčtuje pevným poměrem mezi střediska.

 • No labels