Modul "Objednávky/smlouvy“ je určen pro evidenci potvrzených objednávek/smluv od odběratelů a pro rezervaci objednaných zásob ve skladu, v případě výroby jde především o výrobky. Údaje pořízené v objednávce/smlouvě lze automatizovaně dotáhnout do výdejky, čímž dochází k automatické realizaci objednávky a k vytváření vazby mezi přijatou objednávkou a výdejkou, kde program umožňuje kontrolu případného rozdílu mezi objednávkou a výdejkou.

V základním editačním okně objednávky se v pravém horním rohu nachází informace o stavu realizace příslušné objednávky, podobně jako u výrobní soupisky.

V editačním okně objednávky lze myší zaznačit rezervaci objednávaného materiálu na skladě. Program při vytváření přehledu o aktuálním množství na skladě bere ohled na tuto rezervaci. Rezervovat zboží na objednávce lze automaticky u každé pořízené objednávky a to nabídkou ve "Správci - Předvolby - Globální - Sklad". Program nabízí možnost již v objednávce pořídit slevu podobně jako při pořízení vydané faktury.

Rovněž lze ručně zaznačit do políčka "Splněno“, tzn. realizaci objednávky která není dále propojena automatizovaně se skladem. Využití se najde např. u služeb nebo u částečně nesplněných objednávek, kde zbývající dodávku již nebude třeba uskutečňovat. Zaškrtnutím pole "Splněno“ se tedy již nebude tato objednávka objevovat v přehledech (rezervace atd.).

Postup pro pořízení je naprosto stejný jako v modulu Sklad, podrobně popsáno zde.

  • No labels