Funkce tohoto modulu spočívá ve vytváření celkové nabídky odběrateli na konkrétní zakázku, která se vytvoří na základě zjištěných údajů z kalkulace. Na rozdíl od podrobného rozpisu v kalkulaci, nabídka obsahuje celkové údaje, tzn. např. kompletní výrobek či výrobky, které představují konkrétní zakázku včetně případných služeb. Jako příloha nabídky může sloužit kalkulace, tzn. jako podrobný rozpis zakázky, pokud je toto od odběratele vyžadováno.

Na základě nabídek lze pak automaticky, po akceptaci zákazníkem, tvořit objednávky (smlouvy), které jsou pak realizovány prostřednictvím výdejek ve skladu. Automatizovaným pořizováním objednávek na základě nabídek dochází k realizaci nabídek, tzn. že otevřené nabídky představují ty nesplněné.

Není-li nabídka akceptována, stačí zaškrtnou pole "Neakceptováno" pro vyřazení z otevřených nabídek.

Systém pořízení nabídky je naprosto stejný jako v modulu sklad, podrobně popsáno zde.

  • No labels