Základní modul, který je určen pro pořizování databáze zakázek a jejich údajů, bezprostředně souvisejících s daným typem zakázky a umožňuje několik základních funkcí:

  1. Pořízení seznamu zakázek a jejich údajů.

  2. Přiřazování příslušné zakázky (čísla) k jednotlivým dokladům v celém systému ( Účetnictví, Faktura, Mzdy, Sklad, Práce na zakázkách).

  3. Analýza, sledování a vyhodnocení zakázky pomocí přehledů a sestav.

Program umožňuje v celém svém rozsahu vést nákladové účetnictví s rozdělením jakýchkoliv položek na zakázky, střediska a pak další tři doplňkové analýzy, jejichž definici si může klient nadefinovat sám, např. činnosti, stroje, auta apod.


Základní schéma

  • POŘÍZENÍ ČÍSELNÍKU ZAKÁZEK – „Zakázky - Kniha zakázek“ (možnost více číselných řad – "Účetnictví - Osnova, dokladové řady - Dokladové řady“). Přímou vazbu zakázek na účty lze nadefinovat u nákladových a výnosových účtů v účtové osnově, kde si uživatel může zvolit povinnost vložení zakázky na doklad s vazbou na příslušný nákladový a výnosový účet.

  • POŘIZOVÁNÍ DOKLADŮ NA ZAKÁZKY – ve všech modulech – Účetnictví, Odběratelé, Dodavatelé, Mzdy se na celé doklady či jednotlivé položky dokladu dosazují jednotlivé zakázky z číselníku zakázek.

  • SLEDOVÁNÍ A VYHODNOCOVÁNÍ ZAKÁZKY – téměř všechny sestavy umožňují filtraci na vybranou zakázku/y, mezi nejdůležitější patří: 

Příklad

 Detailní informace o materiálu, který naběhl na příslušnou zakázku zjistíme z přehledů v modulu "Sklad - Přehledy“, či informace o podílu jednotlivých zaměstnanců na zakázkách zjistíme z rekapitulace mezd v moduly "Mzdy.


Pořízení číselníku zakázek – Kniha zakázek

Pořízení zakázky

Pořízení zakázky se provádí standardním způsobem za použití funkčních kláves jako v ostatních modulech viz "ovládání programu".

Pokud má uživatel definováno více dokladových řad viz "dokladové řady", před vstupem do modulu „Zakázky“ se nabídne výběr příslušné dokladové řady zakázek.

Dokladové řady zakázek

Uživatel má možnost pořizovat více dokladových řad pro jednotlivé zakázky. Lze tak rozdělit zakázky podle určitých kritériích (podobně jako faktury) a každé řadě určit příslušnou dokladovou řadu, tedy dokladovou zkratku a strukturu čísla.

Přehled změn

Kromě standardních kláves pro pořízení karty zakázky se v dolním menu nachází volba "Změny“. Tato funkce umožňuje uživateli sledovat jakékoliv změny na kartě zakázky s historií informací o původní a nové hodnotě, datu a uživateli, který tuto změnu provedl.Zakázky a nedokončená výroba

Jakákoliv založená zakázka je implicitně navolena pro automatické sledování a účtování nedokončené výroby. Pokud není potřeba zakázku zahrnovat do nedokončené výroby, je nutné na kartě zakázky zaškrtnout volbu „Nezahrnovat do účtování nedokončené výroby“.
Seznam zakázek

Vyhledat zakázku lze buďto vepsáním čísla zakázky nebo čísti názvu do pole "Dohledat" nebo pomocí funkce tlačítko "?", kde lze zakázku vyhledat pomocí dalších kritérií:

Po vstupu do knihy zakázek se nenabízí jako v jiných modulech volba zobrazení, ale je zde defaultně přednastaveno kombinované zobrazení (poslední zakázka v levé části dokladu a seznam zakázek v pravé části obrazovky).

Seznam všech zakázek v pravé části lze vypnout pomocí volby "zobrazit seznam".

Pokud uživatel využívá víceúrovňové zakázky (nadřazené zakázky) lze seznam zakázek "zobrazit víceúrovňově".

Seznam lze dále filtrovat na aktuální, všechny nebo ukončené zakázky, zakázky po termínu dokončení.

Dále lze seznam filtrovat podle doplňujícího filtru nebo pomocí filtru dle plánů/procesů:


Seznam zakázek lze spustit také mocí tlačítka "dalekohled" i v takto zobrazeném seznamu zakázek lze využít filtr a samozřejmostí jsou klasické funkce unigridu.


  • No labels