Tento modul ihned vyvolá nabídku z modulu "Otevřené položky" s výpisem všech účtů otevřených záloh dodavatelů. Jedná se o rychlejší variantu vyhledání otevřených záloh než přes "Účetnictví - Otevřené položky - výběr jen ručních saldokontních účtů“.

Před vstupem do otevřených položek lze zadat filtr na účet/účty (vhodné pro urychlení u objemných dat). Ve spodní části okna se zobrazují všechny položky párovaného okruhu (i mimo sledované období). Při ručním párování probíhá ihned automatický propočet seznamu. Tisková sestava otevřených položek je rozšířena o inventarizační zápisy (vhodné např. jako podklady pro audit).Volby v horní části obrazovky

Pro výběr protiúčtu slouží volba "Protiúčet".

Chceme-li zobrazit otevřené zálohy od konkrétního partnera, zadáme jej do volby "Partner". Chceme-li výběr zrušit, smažeme název partnera na stejném místě.

Pro výběr konkrétní dokladové řady pro práci, slouží volba "Dokl. řada"

Chceme-li se přenést na doklad (na kterém máme aktivní kurzor) použijeme horní volbu "Skok na doklad". Následně Premier nabídne dvě možnosti jak skok uskutečnit. Buď doklad otevře v nové záložce a nebo zavře přehled a otevře požadovaný doklad.

Volba "V cizí měně" slouží pro zobrazení položek v cizí měně. Po tom, co Premier zobrazí tyto položky se následně zobrazí volba pro návrat zpět na položky v místní měně.

Volba "Vyrovnání otevřené položky"

V pravém rohu obrazovky se nachází volba pro aktualizaci údajů. Po jejím spuštění si uživatel může vybrat jednu ze čtyř možností aktualizace (viz obrázek).

Úpravy vstupních údajů, přidání grafů a jejich následná úprava se provádí pomocí volby v pravé části obrazovky.


Tisk

Tisková sestava odpovídá sestavě na obrazovce. U tisku lze nastavit také měnu, ve které chceme tisknout (místní nebo cizí). Uživatel má možnost tuto sestavu exportovat do jím zvoleného formátu (Excelu, Wordu, AcrobatReaderu nebo html).

  • No labels