Přehledy zde zajišťují veškerý přehled o dodavatelích. Tyto přehledy jsou zcela stejné jako v modulu "Přehledy pohledávek“, kde lze nalézt podrobnější popis.

V programu PREMIER lze sledovat závazky za jakékoliv období a jejich stav k jakémukoliv datu. To znamená, že lze zpětně zjistit, jaká byla výše závazků např. k 31. 12. 2006, i když dnes je již např. 30. 4. 2008, a z toho důvodu byly mezitím některé závazky uhrazeny.

Přehled je navržen tak, aby splňoval veškeré potřeby firmy i auditorů. Slouží rovněž jako nástroj nezbytný pro sestavování likvidity a jiných finančních výkazů.

Program uživateli vstupem do modulu umožní omezit výběr závazků na období (sledování k datu), dále může být zadáno číslo zakázky nebo střediska, případně saldokontního účtu (pokud je dodavatelský účet rozdělen analyticky). V tomto dialogovém okně se nachází nabídka "Další upřesnění“, která umožňuje upřesnit výběr závazků pro období splatnosti, rozmezí saldokontních účtů a dokladovou řadu. 

V dalším kroku lze závazky sledovat podle následujících kritérií:

Po zaškrtnutí volby: "Brát ohled i na bankou nepotvrzené platby" se faktury, které nejsou zaplacené, ale je na ně vystaven příkaz s označením Prodáno, nebudou v přehledu zobrazovat.


Přehled závazků

I zde obdobně jako v modulu kniha přijatých faktur lze zobrazit grafy dle různých kritérií:

  • Roční vývoj
  • Meziroční vývoj - meziroční srovnání
  • Meziroční srovnání
  • 20 největších věřitelů
  • Top 10 dle částky

Poznámka

Firmy účtující na zakázky a střediska ocení především kritérium sestavy č. 2 a č. 8, ve které program nabídne pouze částku, která připadá na danou zakázku/středisko z celkové částky faktury (v případě, že se jednotlivé položky faktury rozúčtovávají na více zakázek/středisek). V sestavě „Členění dle dodavatelů“ je možné seřadit závazky dle partnerů, ale také dle otevřené částky; v sestupném pořadí od partnera s největším objemem nezaplacených závazků po jejich nejmenší objem.


  • No labels