Tento modul slouží jako klasická kniha přijatých faktur, která poskytuje informace o stavu závazků, úhradách faktur, jakým dokladem byly uhrazeny, kolik zbývá zaplatit apod.

Součástí tohoto modulu je generátor sestav "PS Query“ (Filtr), pomocí kterého je možné vytvořit v podstatě jakoukoliv sestavu výběrem dat z modulu vydané faktury nebo zálohové listy.

Po vstupu do modulu program uživateli umožní omezit výběr faktur na období a číslo zakázky nebo střediska. V dalším kroku lze pohledávky sledovat dle kritérií, které stačí zaškrtnout myší. Rovněž lze zvolit možnost, zda vybrat faktury z modulu "Přijaté faktury" nebo "Přijaté zálohové listy" nebo zda je sledovat na základě data uskutečnění.

1. Výběr období

2. Volby pro zobrazení

3. Přehled

Upozornění

Pokud se v tomto přehledu sledují faktury zpětně za určité období, program nabídne faktury, které odpovídají zadání dle data vystavení nebo uskutečnění zdanitelného plnění, ovšem pokud platba této faktury proběhla později než zadané období, faktura v tomto přehledu figuruje jako již zaplacená, i když platba nespadá do zadaného období. To je zásadní rozdíl mezi "Knihou závazků“ a "Přehledem závazků“, kde se sledují závazky k určitému datu. Na omezení období plateb je volba "Uskutečněné platby pouze do data sledování“ nebo Další upřesnění – Omezit platby na období.

Sestava poskytne uživateli maximální informace o faktuře. Jednotlivé sloupce lze podržením myši v šedém názvu sloupce libovolně přesouvat na místo jiného sloupce. Taktéž šířku sloupce lze měnit kliknutím myší a posunutím na linii označující sloupec v horním šedém poli. Faktury lze seřadit dle libovolného sloupce kliknutím myší na název sloupce.

Nyní je možné v posledním sloupci sestavy sledovat částku bez DPH. Pro tisk se tento sloupec standardně nenabízí, do uživatelské sestavy je nutné přidat položku "netto“.


Zobrazení grafů

V pravém horním rohu obrazovky přehledu se nachází ještě několik možnosti volby zobrazení:

  1. 20 největších věřitelů - roztřídí faktury dle věřitelů (levá půlka obrazovky) a následně graficky zobrazí v pravé části obrazovky. Takto získává uživatel přehled, kterým dodavatelům dluží nejvíce a kolik (viz obrázek).
  2. Měsíční vývoj, meziroční srovnání - v dolní části obrazovky je roční grafické srovnání jednotlivých měsíčních vývojů (v našem případě měsíční sledování pouze přijatých faktur viz obrázek).
  3. Měsíční vývoj - zobrazí měsíční vývoj, včetně grafického zobrazení.
  4. Top 20 dle částky bez DPH - zobrazí přehled (v našem případě přijatých faktur) za sledované období a následně vybere 20 největších dle částky bez DPH. V grafu je vyobrazena jak částka bez DPH, tak částka, která ještě není uhrazené tedy zbývá uhradit.

Úpravy těchto přehledů viz níže.

Po zobrazení se v pravém rohu obrazovky nachází volba pro další možné úpravy vstupních dat a zobrazení (viz obrázek).

Po spuštění této volby se ukáže tabulka pro další úpravy zobrazení. Upravit lze typ grafu, název grafu, umístění grafu, hodnoty grafu aj. (viz obrázek).


Tisk

Tisková sestava odpovídá sestavě na obrazovce. Uživatel má možnost tuto sestavu exportovat do jím zvoleného formátu (Excelu, Wordu, AcrobatReaderu nebo html).


Tip

Knihu závazků si můžete v požadovaném formátu nechat automaticky zasílat e-mailem pomocí funkce E-Agent, více zde.

  • No labels