Program PREMIER system umožňuje vystavit platební příkaz i do zahraničí. Příkaz se vystavuje naprosto stejně jako hromadný příkaz k úhradě, avšak pouze ve vztahu k jednomu dodavateli!

K výběru z neuhrazených faktur dojde, pokud je v okně "Příjemce" proveden výběr dodavatele. K danému dodavateli se může provést rovněž platba více faktur najednou jediným platebním příkazem, což ušetří nemalé náklady na bankovních poplatcích.

Informace

Než se platební příkazy do zahraničí začnou používat v platebním styku, je třeba si vytisknout zkušební výpis a požádat banku o schválení používání tohoto formátu příkazu. Pokud tento formát banka neschválí, můžete se obrátit na naši firmu a my na Vaši objednávku zhotovíme formulář požadovaný bankou. V současné době nabízíme formuláře pro Komerční a Československou obchodní banku.

V přikazu je potřeba vybrat, kdo bude platit poplatky. Premier umožňuje možnost výběrů ze 3 standardních variant:

  • OUR - ("our") - Veškeré poplatky spojené se zahraniční platbou bude hradit plátce (včetně poplatků banky příjemce, případně i zprostředkujících bank).
  • BEN - ("beneficiary") - Poplatky související s mezinárodní platbou hradí příjemce platby, včetně poplatků účtovaných bankou plátce.
  • SHA - ("shared") - Jedná se o variantu, kdy plátce hradí poplatky své bance a příjemce poplatky bance své, popř. zprostředkujícím bankám.

Po přidání partnera, program volbou "Výběr z neuhrazených přijatých faktur". nabídne uživateli faktury k automatickému vystavení příkazu.

Na základě devizového zákona a od 1.1.1997 opatření ČNB č. 312/1996 Sb., kterým se stanoví postup bank a poboček zahraničních bank při uskutečňování úhrad do a ze zahraničí a vůči cizozemcům a označování jejich účelu platebními tituly je klient povinen v příkazu uvést platební titul - tj. číselný popis účelu platby.

Po stisknutí klávesy "enter" v poli "Platební titul" Premier zobrazí číselný seznam platebních titulů.Homebanking

Kliknutím na ikonu Export (máme-li homebanking správně nastavený) program automaticky vytvoří soubor pro zaslání příkazů do elektronického bankovnictví (viz manuál Nástavby – Homebanking).Tisk

Při tisku platebního příkazu program umožňuje tisknout tři jeho části:

  • originál,
  • avízo,
  • kopie.

Vytvořit uživatelský formulář pro platební příkaz lze ve "Správce - Předvolby – Globální - Tiskové sestavy“.  Příslušný formulář pro tisk se pak zvolí při tisku v nabídce "Sestava“.


  • No labels