Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Tento modul slouží pro pořízení zálohových faktur od dodavatelůTy se podle zákona neúčtují, pouze evidují, proto faktury zde pořízené automaticky nevstupují do deníku, nýbrž jsou pouze evidovány, připraveny k automatizované úhradě, kterou je nutno zaúčtovat.

Kapitoly k modulu zálohové listy:

Pro automatizovanou předkontaci "Zálohového listu“ lze příslušný účet nadefinovat ve "Správce - Předvolby – Globální - Účetnictví“ nebo vytvořit dokladové řady zálohových listů v "Účetnictví - Osnova, Dokl. Řady - Dokladové řady“.Způsob pořízení zálohových faktur je naprosto stejný jako pořízení klasických faktur:

  • Ručně
  • Na základě šablony
  • Na základě došlé pošty/CRM


Způsob pořízení zálohových faktur je naprosto stejný jako pořízení klasických přijatých. 


Tisk

Tisk zálohových listů od dodavatele nabízí stejné možnosti jako tisk přijatých faktur. Tiskovou sestavu likvidačního listu zálohového listu lze uživatelsky upravit ve "Správce – Předvolby - Globální - Tiskové sestavy“. V nabídce "Tisková sestava likvidačního listu zálohového listu“ lze kromě standardního formátu dále upravit dva uživatelské formuláře pro likvidační list. Tento formát se jednoduše zvolí při tisku likvidačního listu v nabídce "Sestava“.

  • No labels