Tento modul slouží pro pořízení zálohových faktur od dodavatelůTy se podle zákona neúčtují, pouze evidují, proto faktury zde pořízené automaticky nevstupují do deníku, nýbrž jsou pouze evidovány, připraveny k automatizované úhradě, kterou je nutno zaúčtovat.

Kapitoly k modulu zálohové listy:

Pro automatizovanou předkontaci "Zálohového listu“ lze příslušný účet nadefinovat ve "Správce - Předvolby – Globální - Účetnictví“ nebo vytvořit dokladové řady zálohových listů v "Účetnictví - Osnova, Dokl. Řady - Dokladové řady“.Způsob pořízení zálohových faktur je naprosto stejný jako pořízení klasických faktur:

 • Ručně
 • Na základě šablony
 • Na základě došlé pošty/CRM
 • Seznam čekajících dokumentů 

  Tato volba je aktivní pouze tehdy, pokud jsou v PREMIER AI dokumenty, které čekají na zpracování. Podrobně popsáno zde.

  K dispozici je i pole pro přetahování nebo vlepení pdf dokumentů k rozpoznání.

  Kliknutím/najetím na pole se zobrazí další možnosti, jak dostat dokument(y) k rozpoznání do programu, vše je podrobně popsáno v kapitole PREMIER AI.


Způsob pořízení zálohových faktur je jinak naprosto stejný jako pořízení klasických přijatých. 


Tisk

Tisk zálohových listů od dodavatele nabízí stejné možnosti jako tisk přijatých faktur. Tiskovou sestavu likvidačního listu zálohového listu lze uživatelsky upravit ve "Správce – Předvolby - Globální - Tiskové sestavy“. V nabídce "Tisková sestava likvidačního listu zálohového listu“ lze kromě standardního formátu dále upravit dva uživatelské formuláře pro likvidační list. Tento formát se jednoduše zvolí při tisku likvidačního listu v nabídce "Sestava“.

 • No labels