Tento modul poskytne uživateli téměř kompletní informace, vyplývající z jeho obchodního vztahu k vybranému dodavateli Zde se integrují data ze všech modulů, ve kterých vzniká nějaký vztah k dodavateli.

Po vstupu do modulu stačí zadat zkratku daného dodavatele a stisknout klávesu "F3", ihned se zobrazí všechny údaje k tomuto partnerovi. Pokud se nezadá dodavatel a stiskne se klávesa F3, program vygeneruje údaje pro všechny dodavatele (to může trvat delší dobu).

V pravé části obrazovky jsou znázorněny grafy vývoj obratu (tržeb) k danému partnerovi. V levé části jsou jednotlivé kategorie informací k vybranému partnerovi s celkovými částkami. Složení těchto částek (detaily) lze zobrazit kliknutím na šipku vedle částky.

Otevřené objednávky

  • po termínu dodání

Toto pole obsahuje informaci o otevřených objednávkách ve vztahu k dodavateli. Pokud uživatel používá modul "Objednávky“ a jejich automatickou realizaci ve skladu. V případě, že realizuje objednávky tímto způsobem, zjistí v nabídce "Otevřené objednávky" v jakém stavu (%) se nachází realizace jednotlivých objednávek (co bylo dodáno, co chybí dodat, jaký je termín splnění apod.).

Nevyfakturované dodávky

Toto pole obsahuje informaci o přijatém zboží ze skladu, na nějž nebyla faktura nebo výdajový daňový doklad. To se uživateli nezobrazí, pokud při příjmu zboží na sklad automaticky vytvoří fakturu nebo vystavuje fakturu automaticky na základě příjemky.

Přijaté faktury

  • nezaplacené
  • nezaplacené v prodlení

Tento modul obsahuje klasickou knihu přijatých faktur. Tuto sestavu lze přehledněji zobrazit v "Přehledu závazků" nebo v "Knize přijatých faktur.“

Nákupy v hotovosti

Tento údaj zaznamenává nákupy v hotovosti od dodavatele (výdajové pokladní doklady k danému partnerovi).

Otevřené zálohy

Toto pole obsahuje informaci o otevřených zálohách.

V tomto modulu se také automaticky ověřuje solventnost dle IČ partnera včetně solventnosti statutárních orgánů společnosti. Ověřování probíhá automaticky online na několika serverech (Insolvenční rejstřík, Informační server českého soudnictví, atd.).

  • No labels