V modulu odběratelé lze obdobně jako v modulu účetnictví provést několik kontrolních funkcí pomocí Auditoru. Auditor dostupný přímo z hlavního menu. Jedná se o kontrolní nástroj, který automaticky vizuálně označí hledané, požadované nebo podezřelé položky příznakem. Uživatel tedy může hned přeskočit na požadované místo.


Funkce Auditora v modulu Odběratelé:

  • Odběratelé s aktuálním ratingem D

Odběratelé s výhledem na zhoršení ratingu

Po provedení kontroly program zobrazí všechny výsledky hledání a vyzve uživatele k výběru položek, které mají být označeny příznakem.

Položka může být interaktivně otevřena v nové záložce a zárověň u každé položky má uživatel k dispozici popis důvodu, proč byla položka vyhledána.Výsledky kontroly lze standartně filtrovat, exportovat nebo vytisknout.

Kontrolní funkce lze spustit postupně či také všechny najednou a zároveň u každé funkce lze v pravé části nastavit kontrolované období.

  • No labels