Tento modul ihned vyvolá nabídku z modulu "Otevřené položky" s výpisem všech účtů otevřených záloh od odběratelů. Jedná se o rychlejší variantu vyhledání otevřených záloh než přes "Účetnictví - Otevřené položky - výběr jen ručních saldokontních účtů“.

Před vstupem do otevřených položek lze zadat filtr na účet/účty (vhodné pro urychlení u objemných dat).


Ve spodní části okna se zobrazují všechny položky párovaného okruhu (i mimo sledované období). Při ručním párování probíhá ihned automatický propočet seznamu.

Tisková sestava otevřených položek je rozšířena o inventarizační zápisy (vhodné i pro podklady pro audit).

Více ohledně této problematice viz kapitola "Otevřené položky".

  • No labels