Tento modul zajišťuje veškerý přehled o odběratelích. Rovněž je možné pohledávky v cizí měně přepočítat ke kurzu zadanému uživatelem.

V programu PREMIER lze sledovat pohledávky za jakékoliv období a jejich stav k jakémukoliv datu. To znamená, že lze zpětně zjistit, jaká byla např. výše pohledávek k 24. 7. 2014, i když dnes je např. 30. 4. 2015 a některé pohledávky již mezi tím byly uhrazeny. Přehled je navržen tak, aby splňoval veškeré potřeby firmy i auditorů. Slouží i jako nezbytný nástroj pro sestavování likvidity a jiných finančních výkazů.

 Vstupem do modulu program umožní uživateli omezit výběr pohledávek na období (sledování k datu), dále může zadat číslo zakázky nebo střediska. V tomto dialogovém okně je nabídka „Další upřesnění“, která umožňuje upřesnit výběr pohledávek pro období splatnosti, rozmezí saldokontních účtů, dokladovou řadu, partnera nebo identifikátor.

 V dalším kroku lze pohledávky sledovat dle následujících kritérií:

Všechny přehledy jsou interaktivní, tzn.že se lze vnořit až do těch nejvyšších detailů faktury (klávesou Enter na příslušný řádek).Toto vnoření, resp. detailní informace, může mít až čtyři úrovně. V posledním vnoření je možno zvolit volbu "Skok na doklad do modulu Vydané faktury“.

Poznámka

Zaškrtnutím políčka „Ukázat pouze nezaplacené“ (v dolní části obrazovky přehledu) se zobrazí nezaplacené a částečně uhrazené faktury.

Firmy účtující na zakázky a střediska ocení především kritérium sestavy č. 2 a č. 8, ve kterých program nabídne pouze částku připadající na danou zakázku/středisko z celkové částky faktury, pokud se jednotlivé položky faktury rozúčtovávají na více zakázek/středisek.

V sestavě „Členění dle odběratelů“ je možné seřadit pohledávky podle partnerů a také podle otevřené částky (v sestupném pořadí od partnera s největším objemem nezaplacených pohledávek po nejmenší objem pohledávek).

V případě přehledu „Členění dle doby prodlení“ je rozsah dnů nastaven podle tradičních potřeb auditorů a bank. Program umožňuje uživateli nastavit si vlastní rozsah Správce-Předvolby – Globální-Odběratelé-Nastavení sledování závazků/pohledávek dle doby prodlení.

Tisk přehledu pohledávek

Tisknout přehled pohledávek lze z jakékoliv pozice v modulu „Přehled pohledávek“ a tisková sestava je shodná s prohlížením na obrazovce. Lze tedy vytisknout souhrnné i detailní přehledy za jednotlivé odběratele. Pro tisk seznamu se nabízí několik možností:

Sumarizovat dle odběratelů – program provede sumarizaci všech faktur dle odběratelů

Bez sumarizace (řazeno dle odběratele) – program vytiskne sestavu detailního přehledu jednotlivých faktur, seřazených dle odběratelů s mezisoučtem těchto faktur (pokud je tato možnost zvolena) (viz obrázek níže).


Bez sumarizace (řazeno dle čísla faktury) – program vytiskne sestavu jednotlivých faktur seřazených dle čísla faktury.

Bez sumarizace (řazeno dle data) – program vytiskne sestavu jednotlivých faktur seřazených podle data.


  • No labels