Tento modul slouží jako klasická kniha vydaných faktur, která poskytuje informace o stavu nezaplacených pohledávek, o úhradách faktur, jakým dokladem byly uhrazeny, kolik zbývá zaplatit apod. Součástí tohoto modulu je generátor sestav "PS Query“ (Filtr)", pomocí kterého je možné vytvořit v podstatě jakoukoliv sestavu výběrem dat z modulu vydané faktury nebo zálohové listy.

Po vstupu do modulu program umožní uživateli omezit výběr faktur na období, dále může zadat číslo zakázky nebo střediska. V dalším kroku lze pohledávky sledovat podle nejrůznějších kritérií (viz obrázek níže).

Tip

Program si při opakovaném vstupu pamatuje poslední nastavené předvolby, tyto předvolby budou při opakovaném vstupu zvýrazněny. Pakliže chce uživatel poslední předvolbu zrušit, použije k tomu tlačítko "výchozí".


Upozornění

Pokud se v tomto přehledu sledují faktury zpětně za určité období, program nabídne faktury, které odpovídají zadání dle data vystavení nebo uskutečnění zdanitelného plnění, ovšem pokud platba této faktury proběhla později než zadané období. Faktura v tomto přehledu figuruje jako již zaplacená, i když platba nespadá do zadaného období. To je zásadní rozdíl mezi „Knihou pohledávek“ a „Přehledem pohledávek“, kde se sledují pohledávky k určitému datu. Na omezení období plateb je volba „Uskutečněné platby pouze do data sledování“ nebo "Další upřesnění – Omezit platby na období".


Dále lze zaškrtnout, zda vybrat faktury z modulu "Vydané faktury“ nebo "Zálohové faktury“, nebo zda sledovat faktury na základě data uskutečnění.

Sestava poskytne uživateli maximální informace o faktuře. Jednotlivé sloupce lze podržením myši v názvu sloupce libovolně přesouvat na místo jiného sloupce. Taktéž šířku sloupce lze měnit kliknutím myší a posunutím na linii označující sloupec v horním šedém poli. Faktury lze seřadit dle libovolného sloupce kliknutím myší na název sloupce.

Ruční výběr faktur

Tato nabídka slouží pro účely tisku seznamu náhodně vybraných faktur. Hvězdičkou (dvojklik myší nebo Enter) lze ručně označit jednotlivé faktury, které je potřeba vytisknout. Na pravé straně (okno – Seznam) lze zvolit možnost tisku „Předkontace“, kde se vytisknou faktury s detailním členěním na položky s účetní předkontací.

Sestava s detaily o platbách

Sestavu faktur lze prostřednictvím volby „Zobrazit detaily plateb“ sestavit včetně všech dokladů, které tvoří úhradu vydané faktury, to znamená i všechny částečné platby, což jistě ocení celá řada uživatelů.

V posledním sloupci sestavy je možné sledovat částku bez DPH. Pro tisk se tento sloupec standardně nenabízí, je nutné do uživatelské sestavy přidat položku „netto“.Tisk  

Tisková sestava je adekvátní té, která je vidět na obrazovce. Uživatel má možnost tuto sestavu exportovat do jím zvoleného formátu, např. Excelu (viz Export do jiného formátu).Tip

Knihu pohledávek si můžete v požadovaném formátu nechat automaticky zasílat e-mailem pomocí funkce E-Agent, více zde.

  • No labels