Zde se provádí automatické přecenění pohledávek.

  • Provést automatické přecenění - určí se den, ke kterému se dané pohledávky ocení, jednotlivé kurzy všech používaných cizích měn ke dni přecenění a účet, na který se mají kurzovní rozdíly zaúčtovat. Kontace lze přednastavit ve "Správci - Předvolby - Globální - Účetnictví".

Upozornění

Přecenění pohledávek (resp. závazků) v cizí měně se musí provádět předtím , než se začne účtovat banka z následujícího období!!!!

  • Hromadné vymazání přeceňovaných dokladů - pokud ocenění nebylo v minulosti dobře provedeno, lze jej druhou volnou smazat (opět program provede automaticky) a provézt znovu.


  • Automatické vyrovnání haléřových/centových nedoplatků nebo přeplatku - touto volbou lze do uhradit haléřové nebo i větší diference u vydaných faktur. Nastaví se interval výše diference, do které má program tuto do úhradu provézt, poté časový interval a program vyhodnotí nastavené parametry a navrhne faktury k dorovnání. Hvězdičkovou metodou lze ještě sestavu upravit a pak provézt automatické zaúčtování na zvolené saldokontní účty pro výnosy a náklady do vybrané dokladové řady.

Doporučení

Toto haléřové vyrovnání doporučujeme provézt před přeceněním faktur.
  • No labels