Tento modul umožňuje pořizovat, tisknout a evidovat upomínky k vydaným fakturám na základě data splatnosti uvedeného na vydané faktuře a lhůtě pro první upomínku. Program navrhne přehled faktur, pro které je možno vystavit první upomínku, příp. druhou atd.; pokud po vytištění a odeslání první upomínky není faktura zaplacena ani po dobu uvedenou ve lhůtě (opakovacím cyklu), program nabídne druhou upomínku viz "Správce -Předvolby – Globální - Odběratelé - Upomínky". Opakovací cyklus určuje prodlevu mezi první upomínkou a zaplacením.

Vystavením upomínky na vydanou fakturu automatizovaně podle návrhu vzniká vazba na příslušnou fakturu. Prostřednictvím vazeb (sponka – "F12") je možno prohlížet všechny upomínky, které byly na vydanou fakturu vystaveny.


Pořízení upomínky


Po vstupu do modulu a do příslušné dokladové řady viz kapitola "Dokladové řady" se po stisknutí volby "F3 - Nová" nabízí uživateli dvě varianty vytvoření upomínky:

Ručně 

Uživatel pořídí upomínku ručně na základě předem zjištěných informací. Způsob pořízení je opět stejný jako u pořízení "Vydané faktury". Na rozdíl od vydané faktury upomínka neobsahuje řadu údajů v horní části a rovněž položka upomínky obsahuje jiné údaje než položka u vydané faktury (číslo vydané faktury, ke které se upomínka váže, kdy byla vystavena a splatná, celková částka, kolik zbývá uhradit, kolik dnů je v prodlení, jaký byl sjednán úrok z prodlení, vypočtené penále).


Pořízení upomínky „Automaticky dle návrhu“

Program navrhuje automaticky upomínky, podobně jako příkazy k úhradě.

V první fázi program navrhne volbu pro automatizovaný výběr upomínek. Návrh upomínek lze vybrat podle typu faktury (klasická nebo zálohová), podle měny, podle velikosti částky pohledávky, počtu dnů prodlení a partnera.

V dalším kroku se nabídne přehled upomínek, které lze seřadit podle dlužníků, pořadí upomínek a dlužné částky. Jednotlivé řádky nabízí sumarizaci více faktur od jednoho odběratele. Pokud řádek obsahuje více faktur, nabídka „Více informací k vybrané upomínce“ umožní uživateli zobrazit všechny faktury daného odběratele, pro které je navržena upomínka.

Upomínku označíme k tisku hvězdičkou (klávesou Enter na příslušném řádku). Pokud označíme více řádků, vytvoří se automaticky ke každému řádku jednotlivá upomínka s jiným vnitřním číslem. Pokud již byla faktura částečně uhrazena, nabízí se k upomínce pouze zbylá část neuhrazené částky.


Poznámka

Předplnění textu upomínky můžete přednastavit ve "Správce – Předvolby globální – Odběratelé - Předplnění upomínky".


Tisk upomínek

Upomínky lze standardně tisknou, exportovat a rozesílat jak jednotlivě tak hromadně. Pokud chce uživatel upomínku vytisknou (exportovat) spolu s upomínanou fakturou, zaškrtne tuto volbu přímo u tisku.


  • No labels