Tento modul poskytne uživateli téměř kompletní informace, vyplývající z jeho obchodního vztahu k vybranému odběrateli. Zde se integrují data ze všech modulů, ve kterých vzniká nějaký vztah k odběrateli (Objednávky, Kniha zakázek, Vydané faktury ad.).

Po vstupu do modulu stačí zadat zkratku daného odběratele a stisknout klávesu "F3", ihned se zobrazí všechny údaje k tomuto odběrateli. Pokud se nezadá odběratel a stiskne se klávesa "F3", program vygeneruje údaje pro všechny odběratele (to může trvat delší dobu).

Jedná se o interaktivní modul, tj pomocí tlačítka ">" lze zobrazit vždy další detaily.

V pravé části obrazovky jsou znázorněny grafy vývoj obratu (tržeb) k danému odběrateli. V levé části jsou jednotlivé kategorie informací k vybranému odběrateli s celkovými částkami. Složení těchto částek (detaily) lze zobrazit kliknutím na šipku vedle částky.


Otevřené objednávky

  • po termínu dodání

Toto pole obsahuje informaci o otevřených objednávkách ve vztahu k odběrateli. Pokud uživatel používá modul „Objednávky“ a jejich automatickou realizaci ve skladu. V případě, že realizuje objednávky tímto způsobem, zjistí v nabídce „Otevřené objednávky" v jakém stavu (%) se nachází realizace jednotlivých objednávek (co bylo dodáno, co chybí dodat, jaký je termín splnění apod.).

 Přijaté zakázky

  • před zahájením
  • rozpracované 

Nevyfakturované dodávky

Toto pole obsahuje informaci o vydaném zboží ze skladu, na nějž nebyla vystavena faktura nebo příjmový daňový doklad. To se uživateli nezobrazí, pokud při výdeji zboží ze skladu automaticky vytvoří fakturu nebo vystavuje fakturu automaticky na základě výdejky. 

Vydané faktury

  • nezaplacené
  • nezaplacené v prodlení

Tento modul obsahuje klasickou knihu vydaných faktur. Tuto sestavu lze přehledněji zobrazit v "Přehledu pohledávek“ nebo v "Knize vydaných faktur.“ 

Otevřené upomínky

  • návrh na vytvoření nové

Vytváří přehled o otevřených upomínkách a sestaví návrh na vytvoření nové upomínky k fakturám, které jsou v prodlení s placením, přímo z tohoto modulu.

Tržby v hotovosti

Přehled všech tržeb hotovosti daného odběratele. Opět lze interaktivně zobrazit podrobnější sestavu.

Otevřené zálohy

Toto pole obsahuje informaci o otevřených zálohách.

V dolní části pak lze zadávat poznámky a pomocí volby "F2" se uloží do karty partnera v Adresáři partnerů. 

Chce-li uživatel zobrazit detailní kartu partnera z Adresáře partnerů použije tlačítko "Detail F4".


V komplexních informacích se zobrazí také ratingové hodnocení partnerů (odběratelů) pro posouzení důvěryhodnosti a schopnosti dostát svým závazkům, včetně vyčíslení průměrné doby zaplacení po splatnosti. Hodnocení probíhá automaticky na základě průměrné doby placení faktur a procenta pohledávek dle doby prodlení.

Hodnotí se písmeny A,B,C,D, kde A je nejlepší. Hodnotící kritéria je možno individuálně přednastavit ve "Správci - Předvolbách – Globálních – Odběratelé – Způsob přidělování ratingu"

V tomto modulu se také automaticky ověřuje solventnost dle IČ partnera včetně solventnosti statutárních orgánů společnosti. Ověřování probíhá automaticky online na několika serverech (Insolvenční rejstřík, Informační server českého soudnictví, atd.).

.

  • No labels