Program Premier system obsahuje zvláštní modul pro pořízení zálohových faktur. 

Ty se podle Zákona o účetnictví neúčtují, pouze evidují, proto faktury zde pořízené automaticky nevstupují do deníku, nýbrž jsou zde pouze evidovány, připraveny k automatizované úhradě, kterou je nutno zaúčtovat.Postup vytvoření zálohového listu

Pro automatizovanou předkontaci "Zálohového listu“ lze příslušný účet nadefinovat ve "Správce - Předvolby – Globální - Účetnictví“ nebo vytvořit dokladové řady zálohových listů v "Účetnictví - Osnova, Dokl. Řady - Dokladové řady“.

Způsob pořízení zálohových listů je naprosto stejný jako pořízení klasických vydaných faktur.

Po stisknutí tlačítka "F3 - Nová" se uživatele nabídne několik varianta vytvoření zálohového listu.

Doporučení

K zálohové faktuře se doporučuje uvést účet na straně MD pro automatickou kontaci úhrady této zálohové faktury.

Párování zálohové faktury na finální fakturu

Párování zálohové faktury na finální fakturu se provádí automaticky načtením zaplacené zálohové faktury na finální fakturu "F9 - Prověřit zálohu".

Upozornění

Aby párování proběhlo v pořádku, musí být na zálohovém listu i na faktuře uveden stejný partner a na účtě, který je u zálohového listu použit, musí být nastaveno, že se jedná o účet záloh!


  • No labels