Finanční analýza je formalizovaná metoda, která poměřuje získané údaje mezi sebou a rozšiřuje tak jejich vypovídací schopnost, umožňuje dospět k určitým závěrům o celkovém hospodaření a finanční situaci firmy.

 Finanční analýza hodnotí minulost, současnost a předpokládanou budoucnost finanční situace firmy. Cílem je posoudit finanční zdraví firmy, nalézt slabiny, které by mohly v budoucnu vyvolat problémy a nalézt silné stránky, na kterých může firma stavět.

Více informací ohledně této nástavby se dozvíte v sekci "Nástavby - Finanční analýza".


  • No labels