Formální správnost účetních zápisů se ověřuje k poslednímu dni uplynulého účetního období popř. měsíčně prostřednictvím obratové předvahy, která představuje kontrolní sestavu podvojnosti zápisů (rovnost částek na straně MD a DAL). I v této sestavě nabízí PREMIER system řadu možností.

Před vstupem do tohoto modulu je možno omezit výběr sestavy na období, středisko, zakázku či doplňkovou analýzu (pokud je účetní jednotkou využívána). Období je možné volit za více let – od.. - do. Volba „NEG“ umožňuje vybrat zakázky a střediska, které se nebudou zahrnovat do výpočtu. Program vygeneruje všechny vyjma uvedených. Možné je zvolit sestavu v  "Normálním režimu" (klasický účetní) a nebo režim "Neúčetním" viz "Plány a prognózy", pokud je účetní jednotkou využíván.

Při vstupu do modulu  předvaha se ke standardnímu období nabízí v dalším kroku více variant pro  zobrazení obratové předvahy:

Předvaha dle tříd představuje sestavu s nejvyšší úrovní,  tzn. že z této volby lze dále vytvořit předvahu skupinovou, syntetickou  i analytickou, a to postupným vnořováním klávesou "Enter" do detailů na řádku zvolené třídy. Tímto způsobem je možné se vnořit až do hlavní knihy na jednotlivé položky analytických účtů a naopak. To poskytuje uživateli komfortní přehled o obratech na jednotlivých účtech s možností voleb skupin, tříd, analytik či jednotlivých položek představující obraty na těchto účtech. Pokud uživatel zjistí chybu, může efektivně skočit jako z hlavní knihy do deníku  a tam provést opravu dokladu.

Kromě těchto členění je možné zobrazit jednotlivé účty po jednotlivých zakázkách, nebo jednotlivé zakázky dle účtů. Analogicky je možné zvolit střediska.

Nově lze v obratové předvaze vybrat, zda se mají zobrazit:

  • Všechny účty
  • Účty pouze s obratem
  • Účty s obratem nebo zůstatkem
    Toto se vybírá v horní části obrazovky obratové předvahy.

Tisk obratové předvahy

U tisku obrazové předvahy lze zvolit, jaké účty se mají tisknout a to buď rozsahem nebo účty pouze s obratem případně účty s obratem nebo zůstatkem.

Obratovou předvahu je možné tisknout s mezisoučty za syntetické, skupinové účty, či jednotlivé třídy.

V případě, že jsou definovány k účtové osnově cizí výrazy, je pak možné v těchto výrazech obratovou předvahu vytisknout.

Obratovou předvahu lze vytisknout také v požadované cizí měně dle zvoleného kurzu.

  • No labels