V modulu Účetnictví se nachází přehled "Statistika zápisů v deníku" s možností členění na účetní roky, měsíce, uživatelé, dokladové řady nebo střediska.

 

Vhodné např. pro účetní firmy sdílející data s klientem (outsourcing), která potřebuje zjistit, kolik zápisů si provedl sám klient a kolik zápisů provedla účetní firma.

Lze sledovat práci účetních, popřípadě může tato funkce sloužit jako podklad pro fakturaci za účetní služby dalším subjektům

Pod pojmem "položka" se ve statistice zápisů v deníku rozumí řádek v deníku.

  • No labels