Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Tento modul obsahuje nastavení základních kategorií pro účtování – účtové osnovy, dokladových řad a počáteční rozvahy.

Mimo jiné, se zda nachází nástavba "Definovatelné výkazy".

  • No labels