Subsytém dodavatelé obsahuje veškeré možnosti a funkce týkající se vztahu k dodavateli (pořizování údajů o partnerovi, pořizování přijatých a zálohových faktur, příkazů k úhradě a dalších modulů a přehledů, které souvisí s danou problematikou).

Moduly pro pořizování dat:

  • Adresář partnerů
  • Faktury, Závazky
  • Zálohové listy
  • Příkazy v úhradě


Tip

Stáhněte si kapitolu "Dodavatelé" v PDF.

(verze: 29.8. 2019)


  • No labels