Je možné použít najednou až 8 záložek, přičemž na každé může být otevřená jiná účetní jednotka. Záložky se často využívají tehdy, kdy uživatel pracuje v novém účetním roce, ale stále je potřeba nahlížet do starého roku. Proto nemusí ukončit práci, ale může si ho otevřít v jiné záložce.


Oproti otevření nového okna mají záložky následující výhody:

  • přehlednost
  • synchronizace nastavení, tj. pokud změníme něco v předvolbách v některé ze záložek, nastavení se promítne do ostatních záložek této účetní jednotky
  • sdílení rozměnrů a pozice okna, historie práce
  • možnost automatického spuštění 8 záložek, ve kterých je možné nastavit výpočet určitých přehledů a funkcí
  • najednou pracovat v několika účetních jednotkách
  • v některých záložkách mohou probíhat periodické výpočty
  • některé přehledy umožňují otevřít výstup přímo do nové záložky (např. doklad z vazeb), otevření hlavní knihy z deníku, možnost otevření modulu/řady v nové záložce z oblíbených dokladů...

Nová záložka se otevře kliknutím myši na poslední záložku u znaku "+" nebo klávesovou zkratkou Ctrl + T. Kliknutím pravým tlačítkem myši na poslední záložku se zobrazí menu s dalšími možnostmi. 

Pro zavření záložky je vhodné vždy nejdříve ukončit práci v dokladu, který se v záložce používá

  • No labels