Nastavení odesílání dokladů na e-mail

Veškeré exportované doklady lze zaslat svým partnerům nebo na osobní či firemní e-mail.

V každé dialogu pro export je možnost „Odeslat kopii na e-mail“


Cíl (adresát) lze vybrat ze seznamu partnerů nebo osobní e-mail, který je zadán ve Správci - Předvolbách - Globálních nebo Uživatelských - Předvolbách, zda je také možné zvolit tyto druhy odesílání e-mailu:

  1. MS Outlook - využívá MS Outlook z Microsoft Office 2000 a výše, který je nainstalován v PC, na kterém je PREMIER spouštěn.
  2. MS Outlook Express nebo Mozilla - využívá Outlook Express nebo Mozillu, popřípadě Thunderbird.
  3. Přímo přes server odchozí pošty SMTP - využívá firemní či jakýkoli jiný SMTP server.

MS Outlook a MS Outlook Express nebo Mozilla

První dvě možnosti využívají vždy výchozího poštovního klienta, který je v PC nainstalován.

Přímo přes server odchozí pošty SMTP

Pokud se rozhodneme využívat třetí možnost, je nutné nastavit parametry SMTP ve "Správci - Předvolbách - Globálních" nebo "Správci - Předvolbách - Uživatelských".

Doporučují se použít Globální předvolby, které budou moci využívat všichni přihlášení uživatelé.

Nastavení se provádí tedy ve "Správce -  Předvolby – Globální  – tlačítko Volba pro síť, tisk, export".

Pro pomoc s nastavením těchto voleb požádejte Vašeho správce IT.


Nastavení hodnot SMTP je důležité nejen pro zasílání exportovaných dokladů přes možnost exportovat nebo odeslat do zásobníku sestav, ale tato nastavení slouží také pro funkci E-Agenta a dalších možností, které informují uživatele o události prostřednictvím e-mailu.

Možné problémy nebo chyby


Chyba č. 1 - nesprávný SMTP server.


Chyba č. 2 - nesprávná autorizace (špatné jméno nebo heslo) vůči SMTP serveru.


Ostatní chyby - komunikaci blokuje váš firewall nebo aplikace třetích stran, popřípadě server na daném portu neposlouchá.Hromadné odesílání dokladů z programu (mzdy, běžné doklady)

Pokud hromadně rozesíláte doklady, např. z modulu mezd (výplaty), vydané faktury, upomínka, resp. jakýkoli typ "Hromadného odeslání dokladu emailem" může nastat situace, že se některé emaily odešlou a některé ne, případně se proces po odeslání několika prvních dokladů zastaví. Je to pravděpodobně způsobeno nedostatečným povoleným limitem pro SMTP odesláním na Vašem poštovním serveru. Poštovní servery mají ve výchozím stavu nastaven limit počtu pro odesílání emailu z nějakého PC nebo IP adresy. Když se zasílají např. výplaty, tak dojde z programu na poštovní server požadavek na odeslání např. 200 emailu během jedné minuty. To může Váš poštovní server brát jako podezřelou operaci a komunikaci dočasně nebo trvale zablokuje. 

Veškeré tyto problémy je potřeba řešit s Vašim správcem poštovního serveru nebo službou SMTP.

  • No labels