Před vstupem do jakéhokoliv přehledu je možno výběr sestavy omezit na období, středisko, zakázku či doplňkovou analýzu, pokud je účetní jednotkou využívána. Období je možné volit i za více let – od - do, případně zvolit z nabídky již nadefinovaných období (aktuální období, minulý měsíc ad.). Jednou z těchto voleb je nabídka "od vzniku”, přičemž datum vzniku účetní jednotky, od kterého se přehledy počítají, je nutné definovat v modulu "Správce - Předvolby Globální - Obecné” (obdobně v předvolbách uživatelských).


Vzhledem k tomu, že PREMIER system je program kontinuální, lze zde zadat data jakéhokoliv minulého období. Rovněž pro filtraci na zakázku nebo středisko lze zvolit od do. Tato funkce najde využití u uživatelů, kteří využívají strukturální číslování střediska nebo zakázky ( viz. "Správce - Střediska”).

Volba „NEG“ umožňuje vybrat zakázky a střediska, která se nebudou zahrnovat do výpočtu. Program vygeneruje všechna kromě uvedených. Tak lze sledovat např. výkaz zisků a ztrát bez daného střediska, nebo sestavit obratovou předvahu z účtů, kde není zadána žádná zakázka atd.

Možné je zvolit sestavu v "Normálním režimu" (klasický účetní) anebo režim "Neúčetní" (viz Plány a prognózy), pokud je účetní jednotkou využíván.

Tip

V dolní části hlavního menu je možná dočasná změna aktuálně zvoleného období.


  • No labels