Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Před vstupem do jakéhokoliv přehledu je možno výběr sestavy omezit na období, středisko, zakázku či doplňkovou analýzu, pokud je účetní jednotkou využívána. Období je možné volit i za více let – od - do, případně zvolit z nabídky již nadefinovaných období (aktuální období, minulý měsíc ad.). Jednou z těchto voleb je nabídka "od vzniku”, přičemž datum vzniku účetní jednotky, od kterého se přehledy počítají, je nutné definovat v modulu "Správce - Předvolby Globální - Obecné” (obdobně v předvolbách uživatelských).


Vzhledem k tomu, že PREMIER system je program kontinuální, lze zde zadat data jakéhokoliv minulého období. Rovněž pro filtraci na zakázku nebo středisko lze zvolit od do. Tato funkce najde využití u uživatelů, kteří využívají strukturální číslování střediska nebo zakázky ( viz. "Správce - Střediska”).

Volba „NEG“ umožňuje vybrat zakázky a střediska, která se nebudou zahrnovat do výpočtu. Program vygeneruje všechna kromě uvedených. Tak lze sledovat např. výkaz zisků a ztrát bez daného střediska, nebo sestavit obratovou předvahu z účtů, kde není zadána žádná zakázka atd.

Možné je zvolit sestavu v "Normálním režimu" (klasický účetní) anebo režim "Neúčetní" (viz Plány a prognózy), pokud je účetní jednotkou využíván.

Tip

V dolní části hlavního menu je možná dočasná změna aktuálně zvoleného období.


  • No labels