Informační zprávy automaticky a adresně informují o novinkách v programu, opravách, pořádaných školeních, změně v legislativě atd. Adresně to znamená, že např. skladníkovi se nezobrazují informace o mzdách. Výhodou těchto zpráv je rychlá informace, která se navíc dostane ke všem uživatelům v síti. Navíc stačí, když je k síti internet připojena pouze jedna stanice. 

K detekci nových zpráv dochází při spuštění programu, následně každé 2 hodiny.

Nově se z důvodu větší přehlednosti zobrazují info zprávy podbarveně a to dle důležitosti.

  • Bílé podbarvení - Normální nebo nízká priorita
  • Oranžové podbarvení - Vysoká priorita
  • Červené podbarvení - Nejvyšší priorita

Doručování zpráv si může každý uživatel v síti dále přednastavit v modulu "Správce - Uživatelské předvolby - Nastavení informačních zpráv".


  • No labels