Moduly se spouštějí dvěma způsoby

Záleží na uživateli nebo situaci, který ze způsobů je pro něj výhodnější. Výhoda horní nabídky spočívá v okamžitém přístupu téměř ze všech modulů (např. z peněžního deníku se dá přepnout do vydaných faktur přes horní nabídku jediným krokem), avšak spouštění výběrem objektu na obrazovce je mnohem přehlednější a příjemnější.

Ovládání PREMIER system je možné rovněž dvěma základními způsoby – myší nebo pomocí klávesnice. Téměř veškeré pořizování dat je možné pomocí klávesnice. Pouze je nutné sledovat pohyb kurzoru, tzn. zvýraznění pohybu po jednotlivých polích (objektech).

Spouštění pomocí horní nabídky

Horní nabídka se dá aktivovat buď myší, nebo klávesou ALT + podtržené písmeno. Výběr je velice snadný a je shodný se standardními programy (MS Word, MS Excel,…).


Spouštění pomocí výběru objektu

Pomoci myší nebo tabulátoru na klávesnici s potvrzením klávesou „Enter“ nebo „Mezerníkem“ se dá rovněž vybrat požadovaný modul.

Výstrahy

V úvodní obrazovce se zobrazují informace o nových podáních (Mzdy – eGovernment) a STK - blížící se kontroly. Kliknutím na výstrahu se zobrazí detail. Respektovány jsou přístupová práva.

Informace lze vypnout ve Správci - Předvolby - Globální - Volby pro síť, tisk, export pro všechny uživatele případně si výstrahy může vypnout v uživatelských předvolbách každý uživatel samostatně.


Standardní ovládací prvky

Přes dvanáct ovládacích prvků v sobě zahrnuje vše potřebné pro snadnou a pohodlnou obsluhu celého programu PREMIER. Důsledkem seznámení se s těmito prvky je pochopení celého programu PREMIER po ovládací a obslužné stránce.

Režim doklad, seznam nebo kombinace

Před vstupem do konkrétního dokladu nebo řady je možné vybrat způsob zobrazení pořizovacích dokladů. Režim „Doklad“ je výchozí a lze jej změnit v nastavení uživatelských předvoleb (Správce – Předvolby uživatelské a pod tlačítkem „Pracovní plocha usnadnění“ je možné nastavit výchozí možnost zobrazovaných dokladů

Pokud je volba způsobu zobrazení typu doklad v SQL verzi programu neaktivní, způsobuje to volba "V dokladových řadách a přehledech zobrazovat pouze individuálně přidělené zakázky" v omezujících volbách daného uživatele.


Způsob ovládání modulů

Způsob ovládání různých modulů („Peněžní deník“, „Přijaté faktury“ ad.) je téměř totožný. Následující obrázek popisuje základní funkce pracovní obrazovky


Základní pojmy:

Prohlížecí mód - stav, kdy se nezapisuje nebo nemění záznam

Editační mód - stav, kdy se zapisují nebo mění záznamy


Textová pole pro kopírování

V prohlížecím módu lze od verze X6.3 využít modernizaci která značně usnadní kopírování polí v needitačním režimu. Dříve, pokud bylo potřeba kopírovat údaj např. z adresáře partnerů, bylo nutné přejít do editačního režimu ("F4 - Změnit") a až následně označit údaj a kopírovat. Nově se nemusí pro kopírování využívat změny/editace. V needitačním režimu lze do pole nově vstoupit pouze kliknutím myší, následně označit požadovaný údaj (např.: přetažením myší, CTR +A nebo trojklikem myší) a kopírovat. Pole se pro informaci vybarví růžově (v editačním režimu modře). Úprava bude dostupná v celém programu.


Uzavírání obrazovek

Uzavírání proběhne výběrem uzavíracího objektu (viz násl. obr.), nebo výběrem z horní nabídky v panelu příslušícímu k danému oknu. Není-li aktivní editační mód, reaguje na uzavření obrazovky i klávesa „Esc“. V opačném případě má klávesa „Esc“ za následek přerušení editace (bez uložení nového záznamu nebo provedených změn).


Přidání nového záznamu


1. krok       Stiskem tlačítka „Nová“ (horká klávesa: „F3“) se aktivuje editační mód.

2. krok       Do editačních objektů se vyplní veškeré potřebné údaje.

3. krok       Potvrzení a uložení nového záznamu do databáze se provede tlačítkem „Uložit“

  • (horká klávesa: „F2“ nebo „Ctrl + Enter“).

Přerušení zápisu bez uložení se provede tlačítkem „STORNO“ (horká klávesa: „Esc“).


Přidání nového záznamu s kopiíV některých případech se nový záznam velmi podobá nějakému již zapsanému záznamu. Pro urychlení práce je v některých modulech možnost aktivovat editační mód pro zápis nového záznamu s před vyplněnými údaji aktuálního záznamu.

                                                                                   

1. krok       Stiskem tlačítka „Přidat s kopií“ (horká klávesa: „Shift + F3“) se aktivuje editační mód s již před vyplněnými údaji.

2. krok       Podle potřeby se údaje poopraví.

3. krok       Potvrzení a uložení nového záznamu do databáze se provede tlačítkem „Uložit“

  • (horká klávesa: „F2“ nebo „Ctrl + Enter“).

Přerušení zápisu bez uložení se provede tlačítkem „STORNO“ (horká klávesa: „Esc“).


Provádění změn1. krok       Stiskem tlačítka „Změnit“ (horká klávesa: „F4“) se aktivuje editační mód.

2. krok       Podle potřeby se údaje poopraví.

3. krok       Potvrzení a uložení změn do databáze se provede tlačítkem „Uložit“

  • (horká klávesa: „F2“ nebo „Ctrl + Enter“).

Zrušení provedených změn (uvedení do původního stavu) se provede tlačítkem „STORNO“ (horká klávesa: „Esc“).

Vymazání záznamuStiskem tlačítka „Smazat“ se aktivuje dialogové okno (viz následující obrázek), které se z bezpečnostních důvodů zeptá na potvrzení této akce.

Stiskem tlačítka „Ano“ (horká klávesa: „Ctrl + Enter“ nebo „A“) se záznam smaže.

Tlačítko „Ne“ (horká klávesa: „N“ nebo „Esc“) akci zruší.


Procházení v záznamech

Procházení záznamů může být prováděno dvěma základními způsoby:

a) Pomocí tlačítek upřesněných v násl. obrázku.


Vliv na procházení má také zvolené řazení (např. dle Data, Názvu atd.)b) Pomocí řádkového seznamu aktivovaného tlačítkem „Procházení“ (horká klávesa: „Ctrl + B“). Výběr v řádkovém seznamu a návrat do pracovní obrazovky se provede klávesou „Enter“.


Vyhledávání záznamů a řazení seznamuPro vyhledávání je určeno tlačítko „Hledat“ (horká klávesa: „Ctrl + F“). Vyhledávat v záznamech je možno na základě různých kritérií (např. dle Data, Názvu, Částky…). Po zadání hledaného údaje, který nemusí být úplný, se objeví řádkový seznam, v němž je možné další upřesnění. Výběr v řádkovém seznamu a návrat do pracovní obrazovky se provede klávesou „Enter“.

Seznam je následně seřazen dle posledního vyhledávání. Např. bylo prováděno hledání dle položky „Datum“; následně je seznam řazen také podle této položky.Proces vyhledávání lze klávesou „Esc“ ukončit z důvodu překlepnutí nebo mylného zadání výrazu, kterému odpovídá tisíce položek, kdy bychom pak zbytečně museli čekat na nežádoucí výsledekTiskPro tisk je určeno tlačítko „Tisk“ (horká klávesa: „Ctrl + T“). Následně se objeví potřebná dialogová okna, ve kterých je možné nastavení dalších údajů (např. počet kopií ad.). Každý modul má různé typy tiskových výstupů. Např. v „Peněžním deníku“ se tiskne peněžní deník (více záznamů) a ve „Vydaných fakturách“ formulář daňového dokladu. Pro zpříjemnění, vyšší efektivitu práce a větší přehlednost se v každém pracovním modulu vyskytuje volba tisku související s daným modulem. Např. nachází-li se uživatel v modulu „Evidence majetku“, může z něj tisknout seznam majetku nebo inventární kartu s odpisy, v modulu přijatých faktur jejich seznam nebo likvidační list atd.


Rychlá nabídka

Kdekoliv v systému PREMIER lze pravým tlačítkem myši vyvolat rychlou nabídku.


Historie změn dokladu/položky – kliknutím pravého tlačítka myši na dokladu nebo položce, u které chceme vidět historii, se zobrazí seznam událostí (INSERT – vložení (zápis), EDIT – změna).


Hledat – stejná funkce jako „Ctrl + F“.Přesouvání oken

Některá statická okna lze libovolně přesouvat (např. tiskový dialog, ...). Přesunutí je možné pomocí objektu uprostřed horního okraje oknaLupa

Lupa je nástroj, ve kterém lze upravit velikost veškerých formulářů. K výběru je 7 různých velikostí a program lze přizpůsobit od kapesních PDA až po monitory / notebooky z velmi vysokým rozlišením 1920x1200 i více.

Běžné zobrazení formuláře vydané faktury na monitoru s rozlišením 1920 x 1200 pixelů


Informační okna

Při zadávání dokladů (faktura, objednávka, výdejka, atd.) se uživateli nabízí informační okno s detailními informacemi o odběrateli/dodavateli a zakázce. Typy údajů se volí ve Správce – Předvolby Globální/Uživatelské – Odběratelé/Dodavatelé/Zakázky. K dispozici je tak komfortní a přehledný přístup k podrobným informacím při pohledu na jednu obrazovku.


Informační okno se zobrazuje pouze u vyšších rozlišení Windows, min. 1024x768.Položková část dokladů

Položková část dokladů kromě grafického vzhledu nabízí tyto výhody a funkce:


1.   Možnost nastavení jakýchkoliv údajů v seznamu položek, tzn. nastavení uživatelských pohledů (předělání do unigridu)

2.   Přibyly výhody „Unigridu“ jako přesouvání sloupců, přeřazování, autoresize, horizontální posuv, dynamické barvy (nastavené ve skladových kartách).

3.   Možnost libovolně měnit pořadí řádků jednotlivých položek dokladů

4.   Možnost současného sledování hlavičky a položek dokladu bez nutnosti klikání na klávesu F6, tzv. ukotvení položek (přístupné při rozlišení 1024 x 768 a vyšším)

5.   V seznamu dokladů lze nyní listovat po jednotlivých řádcích s možností zobrazení detailů položek každého řádku v dolní části obrazovky

6.   Detailní pohled na vnitřní rozčlenění (velikost, barvy, šarže)Multitaskové funkce

Z horní lišty lze kdykoliv plnohodnotně spouštět skladové karty, partnery, karty zakázek atd.


Využití je široké, např. přidávání majetku přímo z deníku nebo hlavní knihy, editace partnerů z faktur, prohlížení/změny skladových karet při zápisu výdejky, hlídání aktuálních kreditů odběratele při tvorbě výdejky atd. Na liště se nachází také tlačítko „Nové okno“, kterým lze rychle spouštět další seance programu PREMIER (bez nutnosti dalšího přihlašování). V kombinaci s elastickým zobrazováním lze uspořádat více oken vedle sebe. Využití je taktéž široké, např. na části obrazovky se pracuje s deníkem a na druhé je otevřena hlavní kniha. Paralelně lze otevřít až 6 oken.


Lišta se nezobrazuje při grafickém rozlišení 800 x 600, popř. nižším, a to z důvodu nedostatku místa na obrazovce. Multitaskové funkce lze v tomto případě kdykoliv vyvolat přes horní menu nebo zvolením příslušné horké klávesy (obojí v „Pomůcky – Nový režim/Paralelní spuštění“).Vlastní/uživatelské nastavení pracovní plochy, usnadnění

Každý uživatel má možnost si přizpůsobit pracovní plochu PREMIERa.


Předvolený způsob zobrazení pořizovacích dokladů

viz Odběratelé, Dodavatelé

Pozadí

Nastavení plochy PREMIERa.

Zobrazovat ostatní přihlášené uživatele na ploše

Možnost vidět jména přihlášených uživatelů v PREMIERu.

Úvodní obrazovka, ostatní objekty

Nastavení barevného schématu PREMIERa.

Barva řádkování seznamů, velikost písma

Nastavení barevného zobrazování řádků; velikosti písma (týká se jen PREMIERa, toto nastavení je nezávislé na nastavení ve Windows).

Rychlý start

Zde si může každý uživatel vybrat modul, který se má ihned po spuštění programu PREMIER zobrazit.