Uživatelská příručka je rozdělena na základní kapitoly, které jsou členěny dle jednotlivých subsystémů programu, tedy záložek - kapitoly. Pouze kapitoly Obecné Nástavby popisují základní práci v programu nebo jeho rozšiřující možnosti či jeho systémové uspořádání a obecné funkce, které se nabízí v celém IS PREMIER.

Další kapitoly pojednávají o našich nových aplikacích Premier Air a Premier Cash a také je zde samostatný kapitola, která je věnována problematice Elektronické evidenci tržeb. Soušástí manuálu jsou rovněž obsahují všechny technické informace ohledně Outsourcingu, spolupráce programu s Mac OS nebo ohledně ENTERPRISE verze programu.


Především kapitolu "Obecné" je důležité prostudovat pro úspěšné zvládnutí další práce v programu.


Kompletní nastavení programu se nachází v subsystému "Správce“, kde jsou předvolby rozděleny podle systémového hlediska na GlobálníUživatelské a Omezující. Ostatní moduly jsou určeny především pro pořizování a sledování dat. Téměř veškerá základní účetní nastavení se nachází v modulu "Účetnictví - Osnova/Doklady“ a dále již následují kapitoly subsystémů, které slouží k pořizování prvotních dokladů. V úvodu každé kapitoly jsou popsány základní funkce a nastavení subsystému; poté jsou již kapitoly členěny dle jednotlivých modulů (např. "Účetnictví - Deník“)

 

Všechny kapitoly kromě kapitoly "Účetnictví“ jsou společné pro daňovou evidenci (bývalé jednoduché účetnictví) a účetnictví (bývalé podvojné účetnictví). Některá témata, např. o účtování faktur, mezd či skladu, jsou tedy určeny pouze pro účetnictví. V případě účetního předpisu u faktur se v daňové evidenci používá kód účetní operace.


Ovládaní elektronického manuálu:


Ovládací prvky manuálu

Níže Vám popíšeme základní ovládací prvky manuálu.


Obsah manuálu

Obsah všech možných stránek je k dispozici zde "Obsah". Pro přehlednost jsme doplnily rovněž obsahy jednotlivých kapitol.Podřízené kapitoly

Podřízené kapitoly k hlavním kapitolám lze zobrazit dvěma způsoby:

Ve stromu stránek v levé části manuálu:

Na stránce, která obsahuje další podkapitoly, je to přehledně vidět:
Horní lišta menu


V levém horním rohu je možnost přejít na úvodní stránku v manuálu a některé rychlé volby.


Vyhledávání v manuálu

V celé části manuálu je vždy vpravo nahoře vyhledávací pole, kde lze vyhledat fulltextově jakýkoli výraz, který je obsažen na jakékoli stránce v manuálu.

Dále je v každé kapitole (stránce) vždy vyhledávací pole, kde lze také vyhledávat požadovaný text v rámci manuálu.


Možnost stáhnout si kapitolu v PDF

V každé hlavní kapitole je možné stáhnout konkrétní kapitolu v PDF formátu. Jednotlivé PDF soubory budeme pravidelně aktualizovat s ohledem na provedené změny v manuálu.Odkazy

Odkazy uvnitř manuálu

Odkazy odkazující na jinou kapitolu v manuálu jsou v textu vyznačeny modrou barvou.

Odkazy na externí adresy

Odkazy vedoucí mimo manuál jsou v manuálu vytvořeny jakTlačítko

  • No labels