Pro lepší kontrolu byly do základního pohledu přidány další sloupce.

Pokud u cestovního příkazu zvolíte způsob proplacení "ve mzdě", můžete dále postupovat tak, že pro kontrolu vyfiltrujete cestovní příkazy, které budou vstupovat do mezd za dané období takto:

Další způsob pro filtrování


Při zahájení měsíce se uživateli zobrazí přehled vyúčtovaných cestovních příkazů navržených k proplacení ve mzdě. Tento přehled ještě můžete upravovat tak, že odstraníte háček u zaměstnanců, u kterých případně proplacení CP nechcete ve mzdách realizovat. Po potvrzení tlačítkem OK se pak částky z cestovních příkazů přenesou do výkazů práce jednotlivých zaměstnanců jako samostatný řádek MP 721 - Zúčtování cestovního příkazu z Evidence CP.

Výkaz práce po zahájení:

  • No labels