Doporučení

Problematika komisního prodeje je individuální a pro potřebné nastavení systému přesně dle požadavků společnosti doporučujeme využít služeb našeho konzultanta.

Konzultaci si může objednat zde  Individuální školení

Komisní prodej je potřeba brát ze dvou pohledů, které zde krátce popíšeme.


Na této stránce najdete:


Z pohledu příjemce komise

Příjem zboží do komise je možno řešit samostatným skladem nebo v rámci již pořízených skladů.

Upozorňujeme, že nelze vydávat a přijímat položky z více skladů současně.

Příklad vedení komisního zboží v rámci jednoho skladu:

1. Příjem zboží do komise (bez ceny, pouze kusy dle dodacího listu)  (760/761)

2. Klasický prodej zboží (zatím bude skladová cena 0, po kontrolním propočtu po vyúčtování komise se skladová cena doplní)  (504/132)

3. Příjem zboží - nákup (příjemka dle vyúčtování dodavatele, tj. skutečně prodané kusy s cenami - den příjmu musí být před příjmem do komise) (132/131)

4. Oprava příjemky do komise (přidání položky s minusem s počtem skutečně prodaných kusů)

5. Poté je nutné provést Kontrolní propočet a skladové ceny se doplní

Tento postup je vhodný v případě potřeby dohledání konkrétního zboží, ze které dodávky přišlo (v případě reklamace, dotazu dodavatele) a evidence je v jednom skladě.Z pohledu výdejce komise

Pokud je komise realizována z pohledu výdejce, pak je vhodné založit samostatný sklad(y) pro komisi. Pro evidenci je výhodnější samostatný sklad pro každého zákazníka a to hlavně kvůli přehlednosti. Pokud ovšem z důvodu většího počtu zákazníku je požadováno evidovat vše pouze v jednom skladě, doporučujeme u karet komisního skladu nastavit vynucené rozčlenění např. jiné3, kam by se zákazník zadával zákazníka. Ve skladových přehledech jsou pak k dispozici přehledy zůstatků a prodejů dle tohoto členění. 


  • No labels