Po spuštění následuje klasicky výběr období pro sestavení.

Samotné přiznání je složeno ze 3 záložek:

 1. Základní údaje o přiznání k DPH s OSS - tato záložka obsahuje základní informace o společnosti, která přiznání podává, včetně období, které je aktuálně zpracováváno či otevřeno. 2. Dodávky - zdanitelná plnění - zde jsou již načtena jednotlivá plnění u nichž byl za zdanitelné období vyplněn příslušný kód DPH. 
  Na této záložce je k dispozici "Kontrolní export tabulky do CSV (Excel)". Díky této funkci lze následně údaje otevřít v Excelu a jednotlivé řádky pak třídit nebo tisknout dle libosti.  3. Dodávky - oprava - načítají se všechny záporné opravné doklady (dobropisy) s vyplněným číslem původního dokladu, které jsou zaúčtovány v jiném kvartálu (DUZP), než původní doklad.

  Naopak, pokud je dobropis se zasílatelským kódem zaúčtovaný ve stejném kvartále jako původní doklad, je to mínusový zápis ve stejném oddílu, kde je zapsán plusový původní doklad - VF.


Funkční klávesy

Načíst data - pokyn pro načtení dat z programu do formuláře.

Export - pomocí této volby dojde k exportu formuláře do XML, které lze odevzdat příslušnému správci daně.

Import - pokud je třeba načíst již pořízení přiznání, které má uživatel někde uloženo ve formátu XML.


Kurzy pro DAP OSS

Daň se vyčísluje v EUR dle kurzu Evropské centrální banky.

Pro přepočet u plnění v jiné měně než euro se použije směnný kurz Evropské centrální banky zveřejněný pro:

  • poslední den zdaňovacího období, nebo
  • nejbližší následující den, pokud pro poslední den zdaňovacího období není kurz zveřejněn.

Pro vyčíslení daně u oprav se použije směnný kurz použitý u původního plnění.

Z hlediska zadávání vstupních zápisů mohou nastat tyto 3 situace:

 1. Všechny zápisy, které do DAP OSS spadají jsou již vystaveny v EUR - v tomto případě není nutné nic dalšího s kurzem dělat.
 2. Mimo EUR jsou využívány i CZK - v tomto případě je nutné ručně do kurzovního lístku vložit k poslednímu dni zdaňovacího období ručně (volba "Přidat") řádek pro CZK, kde se ručně vyplní do pole "Celní kurz" (bude přejmenováno) kurz EUR vůči CZK z ECN. Program pak sám do DAP provede přepočet dle tohoto kurzu
 3. Jsou používány i ostatní měny - pak ke každé využívané měně se ručně vloží k poslednímu dni ze zdaňovacího období (do již klasicky staženého záznamu) do pole "Celní kurz" (bude přejmenováno) kurz EUR vůči dané měně opět z ECB, aby program mohl v přiznání správně přepočítat všechny využívané měny na EUR.


Upozornění

V případě ručního vyplňování měny dle ECB je nutné dbát na to, aby byl kurz ve stejném poměru měn, jako je již stažený dle ČNB.  U většiny měn toto bude v pořádku, ale např. u HUF je nutné kurz přepočítat!

Pakliže kurzy nebudou dle instrukcí výše doplněny, bude PREMIER čerpat z klasického kurzovního lístku.

 • No labels