Zde si může uživatel vytvořit oznámení změně registračních údajů.

Pokyny k vyplnění oznámení najdete zde:  Finanční správa

Postup pro vyplnění oznámení

Po vstupu do modulu "Oznámení o změně registračních údajů" se uživateli obdobně nabídne seznam všech bankovních účtů z nichž si vybere ty, které chce do oznámení nechat předvyplnit.

Založení bankovních účtů viz kapitola Dokladové řady.


Na této stránce najdete:Pokud uživatel vybere více bankovních účtů, pak jej program v dalším kroku vyzve k označení toho bankovního účtu, na který se mají vracet případné nadměrné odpočty.

Následně se zobrazí klasické dialogové okno jehož ovládání je podrobně popsáno zde.

Po stisknutí "F3 - Nová" se uživateli zobrazí aktuální formulář k vyplnění.

Údaje na první stranu jsou automaticky předvyplněny na základě údajů nastavených ve "Správci - Předvolby Globální - Obecné - Daňové nastavení".

Na dalších stranách formuláře uživatel doplní další potřebné údaje dle pokynů k vyplnění oznámení.

Na poslední straně formuláře "Zvláštní příloha" je prostor pro libovolné textové poznámky k oznámení.


Tisk/Export

Pomocí tlačítka "TISK" pak lze uložený formulář oznámení změn vytisknout či exportovat do požadovaného formátu a odevzdat příslušnému správci daně. Při exportu má uživatel také k dispozici otevření Daňové portálu.


  • No labels