Na základě požadavků klientů na řešení situace, kdy je zaměstnanci část mzdy zdaněná v cizině, byly provedeny tyto úpravy:

Na MP 954 bylo umožněno provádění změn nastavení tak, aby bylo možno použitím této MP zajistit také jiné umístění mzdy - pro účely dovolené a průměru pro pracovněprávní účely, než je na základním nastavení této mzdové položky


Základní nastavení MP 954 je následovné:

UPOZORNĚNÍ !

Upozorňujeme, že při použití upravené MP 954 a jejích upravených kopií si musíte  VŽDY PEČLIVĚ ZKONTROLOVAT, jak se tato položka chová pro účely následných výpočtů (průměrů, dovolené), protože se jedná o Vámi upravené mzdové položky, za které si odpovídáte sami. 


Pro zpracování dovolené od roku 2021  je nutné pracovat se započtenou dobou - na MP 954 nebo kopii z ní můžete tuto dobu ovlivnit takto:

Provedete si kopii MP 954 a na ní provedete tyto úpravy:Použití ve výkazu práce.

MP 956 nebo upravenou MP 954 budete do výkazu práce zapisovat vždy ručně. V tomto případě však musíte pamatovat na to, abyste tuto položku zapsali cíleně ručně také do dnů svátků, které připadají na pracovní den, a to včetně dnů a hodin. Při pouhém zápisu od 1. do 31. program totiž do dnů svátků hodiny automaticky nezapisuje!  • No labels