K výplatě mimořádných COVID odměn zdravotníkům nejdříve publikovaná stanoviska:

Výplatu odměn v souladu s výše uvedeným byste mohli realizovat MP 301, případně 380 (roční prémie), 381 (pololetní prémie) - nebo kopiemi těchto MP

Existuje také stanovisko MZČR:

Pokud byste chtěli vyplatit odměny v souladu s informací prezidenta ČLK, pak můžete použít MP 395 - Ostatní příjmy v souvislosti se zaměstnáním, případně si z této MP pořídit kopii a tu si pouze přejmenovat na COVID odměny zdravotníkům a zbytek nastavení ponechat beze změn, abyste tyto odměny odlišili na detailní rekapitulaci od případných jiných příjmů stejného charakteru.

Příjmy vyplacené touto MP zvýší základ daně a také vyměřovací základy pro sociální a zdravotní pojištění, ale neovlivní výpočet průměru pro pracovněprávní účely.

upravený pohled na MP

  • No labels