Nová legislativa pro dovolenou bohužel vnesla hodně nejistoty do případů, kdy zaměstnankyně po skončení PPM požádá o vyčerpání celého zůstatku dovolené.

V tomto případě je nutné nasimulovat zpracování mezd v celém roce, kdy teprve takto zjistíte přesný počet hodin zůstatku dovolené, jelikož v průběhu zpracování nelze dopředu stanovit, jak se bude právo na dovolenou postupně měnit. Na rozdíl od legislativy, která platila do 31.12.2020, kdy maminky mohly po skončení PPM vyčerpat vždy celý nárok na dovolenou, od roku 2021 již bude nárok na dovolenou stanoven podle skutečně započtených dob a bude ve většině případů krácen.


Uvádíme příklad.

Zaměstnankyně čerpá PPM od 05.09. 2020. Po jejím skončení chce vyčerpat celý nárok na dovolenou. Délka PPM je při narození 1 dítěte 196 dnů - skončí tedy dnem19.03.2021.

Budete postupovat takto:

Po skončení PPM zapíšete do výkazu prozatím jenom tolik hodin dovolené, Na které vznikl doposud nárok - tj. pokud by z minulého roku nebyla převedena žádná dovolená, tak pouze ty hodiny dovolené, na které vznikl nárok za leden-březen 2021


  • No labels