You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 41 Next »

Tuto kapitolu je důležité dobře prostudovat pro úspěšné zvládnutí další práce v programu.

Obsahuje základní informace ohledně programu jeho instalace, ovládání, základních funkcí atd.

  • No labels