Přehledy k WorkFlow lze nalézt na více místech.Na této stránce najdete:


Seznamy dokladů

Přímo v seznam dokladů, kde lze vidět jejich statusy (podle statusů lze řadit, popř. filtrovat).


Seznam odeslaných e-mailů


Přehledy

V oddíle přehledy se pak nachází např. "Přehled dokladů v procesu schvalování“ včetně barevného rozlišení, zda-li není schvalovatel v prodlení, informace o zaslané upomínce…

  • No labels