"Zobrazovat pouze zakázky" - uživateli umožní přístup pouze do určených zakázek.

"V dokladových řadách a přehledech zobrazovat pouze individuálně přidělené zakázky" - uživateli umožní zobrazovat pouze individuálně přidělené zakázky viz. rozdělovník na kartě zakázky. Pouze u verze Enterprise.

Upozornění

Při tomto nastavení, kde se tvoří složitější filtry nelze následně využít způsob zobrazení typu "Doklad".

"Zakázat složku volných dokumentů přiřazenou k zakázkám" - uživateli zakáže přístup k složce volných dokumentů týkajících se zakázek.

"Nezobrazovat v dokladech informace o solventnosti partnera" - uživateli se nezobrazují v dokladech informace o solventnosti partnera.

"Zobrazovat všechny dokladové řady najednou v modulech "Zakázky" - zobrazí všechny dokladové řady najednou v modulech "Zakázky".

"Zobrazovat všechny dokladové řady najednou v modulech "Kalkulace" a "Soupisky" - zobrazí všechny dokladové řady najednou v modulech "Kalkulace" a "Soupisky".


"Povolit zobrazování přidružených dokladů na kartě zakázky i přes zákaz vstupu do daných modulu"- povolí zobrazení přidružených dokladů na kartě zakázky i přesto, že uživatel má zakázán vstup do daných modulů, toto se týká přehledu "Tok zakázky".

"Výkaz, procesy na zakázkách - skrytí nákladových cen" - skryje nákladové ceny ve výkazech.

"Výkaz, procesy na zakázkách - skrytí prodejních cen" - skryjí se prodejní ceny ve výkazech.

"Výkaz, procesy na zakázkách - možnost zasahovat do uzamčených procesů" - možnost zasahovat do uzamčených procesů ve výkazech.

  • No labels